خبرگزاری رویترز ـ تظاهرات ایرانیان در لندن علیه ابراهیم رئیسی در آستانه روز جهانی علیه اعدام

خبرگزاری رویترز ـ در آستانه روز جهانی علیه اعدام، تظاهرات ایرانیان در لندن علیه ابراهیم رئیسی ـ ۱۷مهر  ۱۴۰۰

رویترز۱ 

خبرگزاری رویترز  ـ تظاهرات ایرانیان در لندن علیه ابراهیم رئیسی  در آستانه روز جهانی علیه اعدام

خبرگزاری رویترز

تظاهرات هواداران شورای ملی مقاومت در میدان شومان بروکسل اعتراض به اعدام در ایران

رویترز۲ 

در بروکسل پایتخت بلژیک و در آستانه ۱۰اکتبر - روز جهانی علیه مجازات اعدام، ایرانیان به اعدامها در کشورشان اعتراض کردند. در این تظاهرات تصاویر اعدام شدگان در میدان شومان در مقابل کمیسیون اروپا به نمایش گذاشته شد. تظاهر کنندگان خواستار پایان دادن به حکم اعدام در ایران شدند.

مطالب مرتبط

برلین مقابل صدراعظمی آلمان ـ تظاهرات و راهپیمایی به مناسبت روز جهانی علیه اعدام ـ پیام خانم مریم رجوی

پیام خانم مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام