بکارگیری پهپاد برای جنگ افروزی و تروریسم ـ ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم تا ششم )

بکارگیری پهپاد برای جنگ افروزی و تروریسم ـ ارتباط مستقیم ۱۸مهر۱۴۰۰

شما مطمئن باشید هر عاملی که رژیم برای بقای خودش بکار بگیرد سرانجام به ضد خودش تبدیل می شود و هر نظام فاسدی چنین سرانجامی دارد.
در مورد عکس العملهای رژیم هم باید بگویم که تا الان سکوت کرده. معمولا در افشاگیری های اتمی که ما می کردیم بلافاصله سخنگوی های رسمی رژیم تکذیب می کردند ولی بعد اثبات می شد.

 

 

بکارگیری پهپاد برای جنگ افروزی و تروریسم ـ ارتباط مستقیم ۱۸مهر۱۴۰۰ ( قسمت پنجم )

 

 

بکارگیری پهپاد برای جنگ افروزی و تروریسم ـ ارتباط مستقیم ۱۸مهر۱۴۰۰ ( قسمت ششم )

 

 

مطالب مرتبط

بحران اتمی و نقض تعهدات رژیم آخوندی - ارتباط مستقیم ۱۱مهر۱۴۰۰ ( قسمت چهارم تا ششم )

رژیم ایران به ونزوئلا موشک، رادار و بمبهای ۵۰۰کیلوگرمی ارسال می‌کند