بررسی اعتراضات اقشار مختلف میهن طی ماه گذشته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ بررسی اعتراضات اقشار مختلف میهن طی ماه گذشته ـ قسمت اول ـ ۱۹مهر۱۴۰۰

گفتگو با رضا مرادی

در ماه گذشته اعتراضات اقشار مختلف چه کم و کیفی داشته و خواسته‌های مشخص مردم چه بوده است؟

رضا مرادی: روند اعتراضات در ماه گذشته با سرعت بالا و بصورت صعودی رو به افزایش و ازدیاد بوده است. تعداد اعتراضات ثبت شده بیش از ۳۴۰ مورد بوده است. از ویژگی های این اعتراضات این بود که اقشاری که در این اعتراضات شرکت کردند کل بافت جامعه ایران را دربر می‌گرفتند.

اقشاری که در این اعتراضات شرکت داشتند شامل فرهنگیان کارگران کشاورزان دانشجویان پزشکان مال باختگان کامیونداران و مرغداران و دامداران بوده است. این شامل طیف گسترده مردم می‌شود.

هر کدام از اقشار خواسته‌های خود را دارند. معلمان دنبال رتبه‌بندی هستند و نفتگران خواسته‌های خود را دارند در رابطه با افزایش حقوقشان. اما اگر بخواهم نقطه مشترک خواسته‌های اقشار مختلف را بگویم پرداخت حقوق معوقه و یا همان پرداختی بخور و نمیر که قرار بود به اینها داده شود.

اگر شما این تجمعات را با تجمعات مشابه در هر جای دنیا مقایسه کنید می‌بیند که در کشورهای مختلف اینها یک حقوق ثابتی دارند و برای افزایش آن اعتراض می‌کنند ولی در ایران آخوندزده بحث این است که همان حقوق در حد بخور و نمیر و زیر خط فقر هم به این کارگران و کارکنان شرکتهای مختلف پرداخت نمی‌شود.

موضوع قابل توجه دیگر گسترش این تجمعات در شهرهای مختلف کشور هست. اعتراضات طی ماه گذشته در ۱۰۹ شهر از ۲۰ استان کشور به ثبت رسیده است. اگر ما پراکندگی این اعتراضات را روی نقشه ایران بررسی کنیم می‌بینم که این اعتراضات علاوه بر این که عمده اقشار مردم را در بر می‌گیرد بلکه عمده شهرهای اصلی کشور را هم در بر می‌گیرد.

ما می‌توانیم بگوییم که در ماه گذشته نمایندگان بخش عمده‌ای از مردم ایران به صحنه آمده تا اعتراضات خود را برای احقاق حقوقشان ابراز کنند.   

اعتراضات مداوم روزانه که شاهدیم، در پیوند بر رنج و خواسته مشترک‌شان، بذرافشان امید و برخاستن میان تمام اقشار هستند. این جبهه که جوهر ضدطبقاتی و ضداستثماری‌اش گواه حقانیت ملی و انسانی آن است، به‌طور خاص پس از قیام آبان ۹۸ بیشتر و بیشر شده، گسترش یافته و همه‌گیر شده است.

اکنون دیگر رژیم نمی‌تواند مانع گسترش این جبهه و پیوندش با شرایط ذهنی قیام و انقلاب شود. این است مختصات موقعیت کنونی که اخبار و گزارشات روزانه به‌طور مداوم بر صحت و اجتناب‌ناپذیری آن تأکید مداوم دارند. این اخبار و گزارشات را باید از این منظر درک نمود و چشم‌انداز روشنابخش آنها را در افق تغییر بزرگٍ در تقدیر ایران‌زمین شناخت و به الزامات آن پاسخ داد و متعهد بود

 روی خط ایران ـ نگاهی به وضعیت زندانها در نظام ولایت فقیه ـ قسمت دوم

گفتگو با عزیز پاکنژاد

مطالب مرتبط

تظاهرات ایرانیان آزاده به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

تجمعات اعتراضی در شهرهای رمشک، شهرکرد، عسلویه و مشهد