واکسیناسیون در ایران از ادعا تا واقعیت ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

تیک تاک ـ واکسیناسیون در ایران از ادعا تا واقعیت ـ قسمت اول ـ ۲۰مهر۱۴۰۰

گفتگو با دکتر سینا دشتی از سوئد

با توجه به آمارهای حکومتی چگونه می‌توان واکسیناسیون در ایران را بیشتر توضیح داد؟

دکتر دشتی: چون دسترسی به منابع مستقل نیست متاسفانه مجبور هستیم به آمار حکومتی متکی شویم. البته اینکه صحت و سقم این آمار چقدر است تمامی بینندگان گرامی بیشتر به آن واقف هستند. 

آماری که حکومت داده این است که ۵۰ و چند میلیون نفر واکسن برای دوز اول دریافت کرده و ۱۷ میلیون نفر هم دو دوز واکسن دریافت کرده‌اند. این حدود ۲۰درصد جامعه را می‌پوشاند. مهم این است که چه واکسنهایی استفاده شده است و چه درصدی از مردم وقتی که تعداد کافی از این واکسنها دریافت می‌کنند ایمن می‌شوند در برابر بیماری.

آمارهایی که اینها از ایمنی واکسن‌ها می‌دهند که بیشتر سینوفارم و بخشی هم آسترازینکا است می‌گویند ۸۰درصد البته سینوفارم را در ایران می‌گویند ۸۰درصد و در جاهای دیگر جهان این رقم ۵۴درصد است. 

اگر اکثر کسانی که این واکسن را دریافت کرده اند مثلا ۱۰میلیون نفر. این ریسک هست که بین ۲ تا ۴ میلیون نفر ایمنی ندارند و امکان آلوده شده است. آن بخش از آمار که به واکسن برکت بر‌میگردد که خود اینها می‌گویند ۹۳درصد ایمنی که البته هیچ کجای جهان چک نشده را من می‌گذارم کنار زیرا قابل اتکا نیست.

ولی در کشورهای مختلف واکسنیاسیون زمانی جواب دارد که بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت واکسینه شود که بتوان یک ایمنی اجتماعی را مطرح کرد. در کشورهایی که به این میزان رسیدند تجمعات بزرگی مشابه مسابقات فوتبال آزاد شده است.

در حالیکه خود اینها مسابقه فوتبال بین ایران و کره جنوبی در تهران را به همین دلیل بدون تماشاچی برگزار کردند. تفاوت ایران را با کشورهایی نظیر انگلستان یا اسپانیا را کامل فهمید.

واکسیناسیون به دلیل فرمان خامنه‌ای دیر شروع شد و خیلی کم انجام شده و رژیم هنوز فاقد یک سازماندهی جدی برای واکسیناسیون کل جمعیت ایران است.

این در حالی است که در وسط پیک پنجم و کشتار مردم توسط کرونا عین‌اللهی وزیر بهداشت رئیسی مدعی برگزاری جشن واکسیناسیون شد! امری که واکنش‌های بسیاری در درون باند خامنه‌ای هم به‌دنبال داشت از جمله علیرضا مردنی که الآن پزشک مخصوص خامنه‌ای است.

اما این وزیر بهداشت پا را فراتر گذاشته و گفته: و مهمترین کاری که امروزه همه مردم ما شاهد آن هستند و دارند از ثمرات آن بهره‌برداری می‌کنند تولید واکسنی است که این واکسن را که همه امروزه مشتاق! به استفاده از این واکسن هستند واکسن برکت از جمله واکسنهای بسیار موفق نه تنها در کشور! بلکه در دنیا هست!

این در حالی‌ست که کشورهای جهان برای کارت تزریق واکسن برکت، هیچ ارزشی و اعتباری قائل نیستند و این دروغهای وقیحانه هیچ‌کس را نمی‌فریبد. شاید تنها عبارت درستی که عین‌اللهی به‌کار برد این بود که گفت: یکی از پروژه‌های مخبر اشتغال‌زدایی بوده است

تیک تاک ـ رئیسی جلاد ۶۷، اعتراف به بن‌بست ـ قسمت دوم

گفتگو با احمد گل افشار

مطالب مرتبط

تاثیرات افشاگری مقاومت ایران بر روی سیاست جامعه بین‌المللی ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

آمار قربانیان کرونا در سراسر کشور از ۴۵۳هزار و ۹۰۰نفر بیشتر است