خبرگزاری فرانسه ـ حسین عابدینی ـ رئیسی باید بخاطر نسل کشی و جنایات علیه بشریت مورد حسابرسی قرار گیرد

کنفرانس نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان درباره ثبت بین‌المللی شکایت علیه رئیسی جلاد به‌ جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت  ـ۲۱مهر۱۴۰۰

 در پی عقب نشینی هراسان جلاد ۶۷ از شرکت درکنفرانس آب وهوا در گلاسکو

استرون استیونسون:ما رئیسی را در هر کشوری تعقیب خواهیم کرد تا دستگیر شوداو نباید مصونیت داشته باشد

اقدامات مشابه در کانادا و هلند هم برای اینکه رئیسی جانی در دادگاه بین المللی جنایی درلاهه محاکمه شود صورت گرفته است

طاهر بومدرا :پلیس انگلستان در لندن در حال بررسی شکایت‌هاست ،شکایت‌ها را  نهایتاً به دادستانها تحویل خواهد داد

و سپس ما عاملان قتل عام و ناپدید سازیها رابه دادگاه خواهیم کشاند

اعلام رسمی ثبت شکایت‌ها علیه رئیسی جلاد در انگستان و اسکاتلند

به دنبال عقب‌نشینی مفتضحانه جلاد ۶۷ از سفر به اسکاتلند پس از شکایت‌ها و اعتراض جهانی هموطنان

و درخواست ایرانیان در ۲۲ شهر در ۱۴ کشور برای دستگیری و محاکمة رئیس جمهور رژیم اعدام و قتل عام

و اعلام شتابزده لغو سفر رئیسی  درروز دوشنبه ۱۹مهر توسط سخنگوی وزارت خارجه رژیم، نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان  یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر گلاسگو برگزار کرد.

دراین کنفرانس  ؛ استرون استیونسون هماهنگ‌کنندة کارزار تغییر در ایران ، طاهر بومدرا مسئول پیشین حقوق‌بشر ملل‌متحد در عراق، عضو هیأت‌رئیسة کمیتة عدالت برای قربانیان قتل‌عام۶۷ و شماری از شاهدان قتل عام 67 و بستگان شهیدان شرکت داشتند و درباره پیگرد رئیسی جلاد به جرم جنایت علیه بشریت و نسل کشی سخنرانی کردند

در شروع   کنفرانس حسین عابدینی معاون نمایندگی   شورا در انگلستان که اداره جلسه را به عهده داشت، گفت:

مردم ایران  رئیسی را بعنوان جلاد ۶۷ می شناسند و اکنون یک کارزار بین المللی علیه رژیم بخاطر جنایت علیه بشریت توسط دژخیمان رژیم و محکومیت این جنایتها وجود دارد. موج محکومیتها باید به اقدامات مشخص منجر شود و دولتهای جهان بویژه کشورهای اروپایی سفر رئیسی به این کشورها را ممنوع کنند

وی افزود: رئیسی عضو کلیدی هیئت مرگ در تهران و مسئول اعدام دهها هزار زندانی سیاسی  بود که بخاطر پافشاری بر مواضع خود اعدام شدند. عفو بین الملل این قتل عام را کشتار ادامه دار علیه بشریت دانسته است و بسیاری از کارشناسان و قضات بین المللی آنرا نسل کشی می دانند . رئیسی به خاطر نقشی که در این قتل عام و جنایت بزرگ علیه بشریت داشته  باید درمقابل عدالت قرار بگیرد و در هرکشوری که وارد شود دستگیر و محاکمه شود.

استرون استیونسون-هماهنگ کننده کارزار تغییر در ایران

استرون استیونسون درباره پیگرد رئیسی جلاد گفت : ما او را در هر کشوری تعقیب خواهیم کرد تا دستگیر شود او نباید مصونیت داشته باشددر فتوای خمینی گفته شده همه مجاهدین سر موضع اعدام شوند و رئیسی که از اعضای کلیدی هیئت مرگ بود مصمم بود این فتوا را اجرا کند. او و دیگر اعضای هیئت مرگ با محاکمه های کوتاه و با یک سوال و جواب زندانیان سرموضع را اعدام می کردند. آنها حتی   دختران نوجوان را   هم اعدام کردند. بسیاری زندانیان که آنزمان در زندان بودند شاهد این جنایات بوده اند

استیونسون با یادآوری جنایات قضائیه جلادان در زمانی که آخوند رئیسی در راس آن بود از جمله کشتار ۱۵۰۰ تن از جوانان و مردم بجان آمده در جریان قیام آبان ۹۸ افزود: بدلیل همین شقاوتها و دست داشتن مستقیم در جنایات،  خامنه ای  رئیسی را به سمت ریاست جمهوری منصوب کرد . ما نمی توانیم اجازه بدهیم چنین فردی با این سابقه جنایات مصنونیت داشته باشد. هدف ما این است که تحقیقات پلیس و نتایج آن، به دادستان دادگاه عالی جنایی بین المللی ارجاع شود.

استیونسون اضافه کرد : علاوه بر این اقدامات مشابه ای نیز در کانادا و هلند صورت گرفته است.

با این هدف که رئیسی جانی در دادگاه جنایی لاهه محاکمه شود. در اسکاتلند ما  قانون جهانشمول داریم که هر کسی که مرتکب جنایت شده باشد حتی اگر درکشور دیگری باشد را می توانیم محاکمه کنیم و ما بر اساس این قانون درخواست یک تحقیقات جنایی تمام عیار را دادیم و ۵ شاهد، این پرونده ۱۰۵ صفحه ای را امضا کردند و از این حق قانونی برخوردارند که این شکایت را ارائه کنند

عضو هیأت‌رئیسة کمیتة عدالت برای قربانیان قتل‌عام۶۷

طاهر بومدرا در سخنان خود درکنفرانس گلاسگو گفت : علاوه بر شکایت علیه رئیسی در اسکاتلند، ما روز ۲ ژوئیه ۲۰۲۱ اولین شکایت را بعد از جمع آوری اسناد کافی به پلیس انگلستان دادیم و تاکید می کنم که دیگر نباید منتظر ماند تا عاملان جنایت علیه بشریت و نسل کشی و شکنجه و ناپدید سازی همچنان به جنایات خود ادامه دهند . جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی مشمول مرور زمان نمی شوند و عاملانش تحت تعقیب باقی خواهند ماند و این موضوع در مورد رئیسی هم صدق می کند.

بومدرا افزود: قانون انگلستان به تعقیب عاملان این جنایات تشویق می کند. این یکی از قانونهای پیشرو در جهان برای تعقیب و محاکمه عاملان جنایت علیه بشریت است.

پلیس انگلستان در لندن در حال بررسی این شکایت است که نهایتا به دادستانها تحویل خواهد داد و بعد از آن ما عاملان را به دادگاه خواهیم کشاند و امیدوارم که عدالت محقق شود.

در ادامه این کنفرانس احمد ابراهیمی و رضا فلاحی که هر کدام بمدت ده سال در زندانهای رژیم در اسارت بسر برده اند.

و همچنین فرزانه مجیدی از بستگان شهیدان سرفراز دهه ۶۰ و سربداران ۶۷ مشاهدات خود را از جنایات جلادان رژیم از جمله آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در جریان قتل عام ۶۷ و اعدام زندانیان سر موضع توسط هیئتهای مرگ در زندانهای مختلف را برای حاضران و خبرنگاران در صحنه بازگو کردند آنها تاکید کردند که قتل عام ۶۷ یک حرکت خلق الساعه نبود و رژیم از یکسال پیش از آن با دست زدن به اقدامات مختلف از جمله جداسازی و دسته بندی زندانیان برای آن زمینه سازی می کرد آنها نمونه هایی از سوال و جوابهایی را که هیئت های مرگ از زندانیان در جریان قتل عام ۶۷ می کردند را بازگو کردند

خبرگزاری فرانسه- گزارش ازگلاسگو-۲۱ مهر۱۴۰۰_کنفرانس نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان _حسین عابدینی

رئیسی باید بخاطر نسل کشی و بسیاری جنایات علیه بشریت مورد حسابرسی قرار گیرد.

استرون استیونسون تاکید کرد که  ابراهیم رئیسی از شواهد موجود برای محاکمه او بسیار نگران است.

حسین عابدینی گفت: رئیسی باید بخاطر نسل کشی و بسیاری جنایات علیه بشریت مورد حسابرسی قرار گیرد.

جامعه بین المللی باید برای تحقیقات درمورد قتل عام ۱۳۶۷ و نقش رئیسی در آن اقدام به تحقیقات کند.

او نبایداجازه داشته باشد که به هیچ کشوری در خارج از ایران پابگذارد و برای همین است که درخواستی رسمی توسط پلیس اسکاتلند برای دستگیری رئیسی بخاطر جنایت علیه بشریت صادر شده است. اگر که او درکنفرانس گلاسگو حضور پیدا کند.

رئیسی  بهمراه سه نفر دیگر مسئول تصمیم گیری و فرستادن هزاران نفر به پای چوبه های دار بوده که اعدام شده اند.

زندانیان مجبور به شرکت دردادگاه های نمایشی بودند  دادگاه های ساختگی که تنها چنددقیقه طول می کشید.

طاهر بومدرا: گفت:  نسل کشی و جنایت جنگی جرایمی است که مشمول مرور زمان نمی شوند و مهم نیست که چه مدت طول بکشد . 

مرتکبین آن باید در برابر عدالت قرار گیرند و این مصداق ابراهیم رئیسی است.

 در این مورد پلیس لندن عملاً در حال بررسی موضوع است و نهایتاً به دادستانی ارجاع داده خواهد شد و زمانی که به آن مرحله برسد  اقدامی علنی درمورد مرتکبین صورت خواهد گرفت و در آن  صورت آنها در برابر دادگاه قرار خواهند گرفت.

مطالب مرتبط

کنفرانس مطبوعاتی اعلام شکایت علیه رئیسی جلاد در انگلستان و اسکاتلند ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی

کنفرانس مطبوعاتی در انگلستان، برای اعلام شکایت در اسکاتلند علیه رئیسی جلاد