هر دانشگاه و هر مدرسه را یک کانون شورشی کنید ـ نوید آزادی

نوید آزادی ـ هر دانشگاه و هر مدرسه را یک کانون شورشی کنید ـ درود بر رجوی ـ ۲۲مهر۱۴۰۰

نگاهی به فعالیت‌های کانونهای شورشی

با سلام خسته نباشید برادر مسعود اسم مرا هم برای موسسان پنجم ارتش آزادی بنویس حاضر حاضر حاضر

برادر مسعودپیام شما را شنیدیم نام مرا هم در موسسان پنجم ات بنویس حاضر حاضر حاضر

برادر مسعود اسم من را هم توی لیست موسسان پنجم بنویس حاضر حاضر حاضر

رژیم آخوندی به یک بن‌بست رسیده به‌نام سرنگونی ملت ایران در کنار کانون‌های شورشی و این‌که مؤسسان پنجم اراده کرده‌اند برای سرنگونی و رهایی ایران

ما کانون‌های شورشی و همراه با مؤسسان پنجم اراده کرده‌ایم تصمیم گرفته‌ایم در برابر این رژیم ایستاده و تا سرنگونی این نظام از پانشینیم.

بله این طنین شورش و عصیان نسلی است که با اعلام حضور در مؤسسان پنجم رعشه بر اندام خامنه‌ای و رئیسی انداخته و تا سرنگونی جلادان از پا نمی‌نشینند.

مطالب مرتبط

مرگ بر خامنه‌ای و رئیسی ـ زنده باد آزادی ـ درود بر رجوی ـ نوید آزادی

به‌آتش کشیدن مظاهر سرکوب رژیم در شهرها در پاسخ به تخریب سرپناه مردم محروم بلوچ در زاهدان