نصب پوستر مسعود و مریم رجوی با شعار در سراسر ایران زمین زمان برخاستن است

نصب پوستر مسعود و مریم رجوی با شعار در سراسر ایران زمین زمان برخاستن است ـ ۲۲مهر۱۴۰۰

تهران - ۱۹مهر ۱۴۰۰_نصب پوستر: مسعود رجوی: بر اهریمنان عمامه‌دار و پاسداران و اطلاعاتیها و مزدورانشان سیل آتش سزاست ـ۲۲مهر۱۴۰۰

تهران - ۱۹مهر ۱۴۰۰_نصب پوستر: مریم رجوی: شما جوانان جسور وقتی که متشکل می شوید نقش تعیین‌کننده دارید

سمنا ن - ۱۹مهر ۱۴۰۰_نصب تراکت مریم رجوی

اهواز - ۱۹مهر ۱۴۰۰_ نصب تراکت مسعود رجوی در هفت مهر ماه به‌مناسبت اعدام عباسقلی صالحی

تهران - ۱۹مهر ۱۴۰۰ـدیوارنویسی با شعار: دمکراسی آزادی با مریم رجوی

تهران - ۱۹مهر ۱۴۰۰ـدیوارنویسی با شعار: جمهوری دموکراتیک با مریم رجوی

مشهد - ۱۹مهر ۱۴۰۰ـنصب تراکت: دمکراسی آزادی با مریم رجوی

مطالب مرتبط

کانونهای شورشی را در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها گسترش دهید ـ نوید آزادی

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با شعار درس آزادی بالاترین درس جوانان ایران است