هراس پاسدار حسن کرمی از خیزشهای اجتماعی

ترس و وحشت از خیزشهای اجتماعی ـ پاسدار حسن کرمی ـ ۲۲مهر۱۴۰۰

پاسدار حسن کرمی سرکرده یگان ویژه نیروی انتظامی در هراس از خیزشهای اجتماعی گفت‌: ناآرامی‌های سال۹۶، موضوع جدیدی بود که با آن مواجه می‌شدیم، شاید در برخی شهرها مانند تهران، شیراز و اصفهان در سال۹۸، در بیش از ۱۵۰نقطه درگیری وجود داشت.

وی هم‌چنین به قیامهای آبان و دی ۹۸و قیام تشنگان در خوزستان اشاره کرد و افزود: دشمن واقعاً در این ناآرامی‌ها فعالیت داشتند، دشمن افرادی را در کشور دارد که روی آنها سرمایه‌گذاری کرده است، در صورت بروز یک اتفاق و تجمع، صحنه را به هم می‌ریزند.

مطالب مرتبط

مجلس ارتجاع ـ اعتراف به گوشه هایی از بحران آب و برق و وحشت از بالا گرفتن خیزشها در نقاط مختلف کشور

رخداد ـ وحشت نظام از خیزش سراسری معلمان