در بردن عظما از مهلکه کرونا ـ خبر تو خبر ـ پیک شادی

خبر تو خبر ـ در بردن عظما از مهلکه کرونا ـ پیک شادی ـ۲۳مهر۱۴۰۰


خبر تو خبر خبر داره براتون

از مجالس تک نفره عظما

و نوچه های عمامه دارش که مثلا قرار جلسه روزه خوانی باشه

اما به جلسه پاچه خواری عظما و در بردنش از مهلکه کرونا تبدیل شده 

مطالب مرتبط 

دو به علاوه دو میشه پنج ـ مقام عظمای ولایت

آقا شما ورود واکسن کرونا را ممنوع اعلام کردید؟ ـ طنز سیاسی