تجمع بستگان زندانیان در مقابل زندان ارومیه و اعتراض به شکنجه زندانیان با گرسنگی دادن

در بحبوحه کرونا بستگان زندانیان درمقابل زندان ارومیه تجمع اعتراضی برگزار کردند ـ۲۴مهر۱۴۰۰

وحشت رژیم و مستقر کردن گارد ضدشورش برای کنترل خشم مردم

فریاد «بی شرف، بی‌شرف» علیه گارد ضدشورش

زندانیان زندان ارومیه همیشه گرسنه هستند و محیط این زندان و بندهای آن بسیار غیربهداشتی است که خطرات بیماری و مرگ در بحبوحه شیوع شرایط کرونایی برای زندانیان دارد.

مطالب مرتبط

یورش نیروی سرکوبگر انتظامی به دست فروشان تالش و تایید حکم اعدام شاکر بهروزی در زندان ارومیه

تجمع اعتراضی بیش از ۱۰۰تن از خانواده‌های زندانیان در برابر زندان مرکزی ارومیه