سعیدی عضو مجلس ارتجاع ـ ‌کاری که وزارت نیرو با مردم چابهار کرد چنگیزخان مغول با ایران نکرد

سعیدی، عضو مجلس ارتجاع گفت: کاری که وزارت نیرو با مردم چابهار کرد چنگیزخان مغول با ایران نکرد.ـ۲۵مهر۱۴۰۰

روستای کمپ بزرگترین روستای کشور در پنج کیلومتری منطقه آزاد چابهار با ۲۵هزار نفر جمعیت اما یک متر لوله‌کشی آب شرب ندارد.

این عضو مجلس رژیم با اشاره به کشتار سوختبران محروم بلوچ توسط رژیم گفت: بخش عمده سوخت‌بری در سیستان و بلوچستان به‌صورت سازمان‌یافته است که مردم در آن دخیل نیستند اما هنگامی که می‌خواهند برخورد کنند، با قاچاق سازمان‌یافته کاری ندارند و با مردم برخورد می‌کنند.

مطالب مرتبط

آخوند سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی خامنه‌ای: می‌توانیم اسم فروغ جاویدان را بگذاریم یک عملیات انتحاری، کار بسیار سختی بود

اعتراف عضو مجلس ارتجاع: کاری که وزارت نیرو با مردم چابهار کرد چنگیزخان مغول با ایران نکرد