اعتراف یک کارگزار حکومتی به فاجعه فقر وکودکان زباله گرد

 اعتراف به فاجعه فقر و کودکان زباله گرد، یک کارگزار حکومتی گفت ـ۲۵مهر۱۴۰۰

کودکانی که تا کمر در سطل‌های زباله خم می‌شوند یا کیسه‌های بزرگتر از هیکلشان را روی دوش خود می‌کشند، تمام طول روز تحت استثمار اربابان خود یعنی همان فعالان باندهای زباله‌گردی قرار دارند. اغلب این کودکان طول عمر کمی دارند چون وجودشان از قارچ و عفونت پر شده است، خیلی زود بیمار می شوند و زود هم می میرند.

این کودکان از صبح تا شب باید در کوچه‌ها و خیابانهای شهر زباله جمع کنند و از شب تا صبح هم باید در آلونک‌های کوچک موجود در کارگاههای پسماند استراحت کنند.

مطالب مرتبط

کودکان کار و بازمانده از تحصیل نتیجه حاکمیت آخوندها ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

«دولت جوان حزب‌اللهی»! در زنگ پایان فرصت‌ها