۳۰ مهر مبارک ـ آزادی برای سرزمین شیر و خورشید ـ نوید آزادی

نوید آزادی ـ ۳۰ مهر مبارک ـ آزادی برای سرزمین شیر و خورشید ـ ۲۸مهر۱۴۰۰

نگاهی به فعالیت‌های کانونهای شورشی

اصفهان: مسعود رجوی: معرفی یک زن ذی‌صلاح به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران یک سلاح کارآمد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای سرنگونی دیکتاتوری دینی و رژیم زن ستیزی آخوندی است.

اصفهان: مریم رجوی تضمین ایران آزاد و دمکراتیک فردای ایران

آمل: مسعود رجوی: معرفی یک زن ذی‌صلاح به عنوان رئیس جمهور دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران یک سلاح کارآمد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای سرنگونی دیکتاتوری دینی و رژیم زن ستیزی آخوندی است

تهران: مریم رجوی: مردم ایران هیچ گاه از رویای خور برای آزادی و حاکمیت مردمی دست بر نداشته‌اند

اصفهان: مریم رجوی: کانون‌های شورشی شعله‌های قیام را در سراسر ایران فروزان نگه می‌دارند

تبریز: مریم رجوی: هیچ چیز نمی‌تواند مانع طلوع آفتاب آزادی برای مردم ایران شود

مشهد: مریم رجوی: فریاد زن ایران مقاومت تمام عیار آری، سازش و تسلیم هرگز

رشت: مریم رجوی: انحلال سپاه پاسداران نیروی قدس لباس شخصی‌ها بسیج وزارت اطلاعات

مطالب مرتبط

فعالیت کانون های شورشی به مناسبت سالگرد ۳۰مهرـ معرفی زن ذیصلاح پیشتاز و مردم گرا

فعالیت کانون‌های شورشی به‌مناسبت سالگرد معرفی زن ذیصلاح پیشتاز و مردم‌گرا به‌عنوان رئیس‌جمهور دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران