پاسدار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ـ حمله سایبری در بخش میان افزار اتفاق افتاد که پاکسازی آن دشوار است

ابراز درماندگی رژیم آخوندی در مقابل حمله سایبری به سامانه سوخت بنزین رژیم ـ ۹ آبان ۱۴۰۰

پاسدار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل رژیم درباره درماندگی حکومت آخوندی در مقابل پیچیدگی حمله سایبری به سامانه سوخت بنزین گفت حمله سایبری در بخش میان افزار اتفاق افتاد که پاکسازی آن دشواراست

مجری تلویزیون رژیم: رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت حمله به سیستم توزیع سوخت کشور در بخش میان افزار اتفاق افتاد که هنوز بسیار پیچیده و پاکسازی آن دشوار است. سردار غلامرضا جلالی در برنامهٔ نگاه یک شبکه یک سیما دربارهٔ حملهٔ سایبری به شبکه هوشمند توزیع سوخت گفت بر اساس تحلیلهای اطلاعاتی، این حمله از طرف یک کشور خارجی آمریکایی‌ها و صهیونیستها انجام شده، اما از نظر اطلاعات فنی در حال بررسی هستیم و به‌صورت قطعی نمی‌توانیم دربارهٔ منشأ اظهارنظر کنیم.

مطالب مرتبط 

ادامه بحران عرضه بنزین و هراس و سراسیمگی رژیم

بنزین سه هزار تومانی و افزایش تدریجی آن سرآغاز یک بحران تازه برای رژیم