شلیک سه موشک اسکاد  توسط رژیم آخوندی به قرارگاه اشرف ـ روزها ویادها هفته سوم آبان

شلیک سه موشک اسکاد توسط رژیم آخوندی به قرارگاه اشرف ـ روزها و یادها ـ هفته سوم آبان۱۴۰۰

پانزده آبان ۱۳۷۳ شلیک سه موشک اسکادبی توسط رژیم آخوندی به قرارگاه اشرف روز پانزدهم آبان سال ۷۳ با تصمیم شورای عالی امنیت رژیم آخوندی و تصویب شخص خامنه ای ولی فقیه رژیم آخوندی یگان موشکی نیروی هوایی سپاه پاسداران به فرماندهی پاسدار سرتیب حسن تهرانی مقدم اقدام به شلیک سه موشک کشتار جمعی اسکادبی از داخل ایران به قرارگاه اشرف کرد.

موشکهای شلیک شده از سه نقطه متفاوت در استان کرمانشاه شلیک شدند بدلیل اهمیت فوق العاده بکارگیری سلاح استراتژیک اسکاد بی آنهم علیه یک نیروی مقاومت توجه افکار عمومی مفسران و تحلیلگران سیاسی را به موقعیت مقاومت ایران معطوف نمود و تنها در یک روز ۴۰۰ مورد انعکاس و تصویر در برداشت. 

تصویب طرح  خودمختاری کردستان ایران در شورای ملی مقاومت 
شهادت دکتر حسین فاطمی 
درگذشت یاسر عرفات رهبر انقلاب فلسطین 

مطالب مرتبط 

یازدهم آبان ۱۳۷۸ سالروز تهاجم تروریستی حکومت آخوندی به‌قرارگاه حبیب ارتش آزادیبخش ملی ایران

هراس امام جمعهٔ خامنه‌ای در اصفهان نسبت به نفرت عظیم مردم از رژیم