قیام مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان و زاینده رود

 طنین شعارهای اصفهانی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد در اصفهان ـ ۲۸آبان۱۴۰۰

توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

زاینده رود رو پس بدین

زاینده رود جاری حق مسلم ماست

خانم مریم رجوی  عموم زحمتکشان و جوانان را به حمایت از قیام اصفهان فراخواند و تأکید کرد حق گرفتنی است باید با ایستادگی آن را به‌دست آورد.

روز جمعه در دوازدهمین روز تحصن کشاورزان محروم اصفهان، دهها هزار تن از مردم این شهر در حمایت از اعتراض کشاورزان به بی‌آبی و سیاستهای غارتگرانه رژیم آخوندی در خشکاندن زاینده رود و انهدام کشاورزی و دامپروری مردم این شهر در بستر رودخانه زاینده رود دست به تظاهرات زدند.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با درود به مردم و کشاورزان بپاخاسته اصفهان گفت: تنها ارمغان حاکمیت آخوندهای فاسد و تبهکار سرکوب و کشتار و فساد و ویرانی و فقر و بیکاری و انهدام زیرساختهای کشور است.

خانم رجوی از همه کارگران، کشاورزان و زحمتکشان و عموم جوانان در سراسر ایران خواست به حمایت از مردم و کشاورزان اصفهان قیام کنند و افزود: کشاورزان زحمتکش و مردم غیور اصفهان در تداوم تحصن‌ها و اعتراضات پیگیرانه خود برای حق‌آب و حیات با شعار زاینده رود من کو؟ قیام کرده‌اند. پایداری و اتحاد شما چشم دشمن را کور و نیرنگهای دجالگرانه را خنثی می‌کند و فراخوانی است به همه زحمتکشان در سراسر ایران برای زنجیر کردن اعتراضات علیه رژیم پلید آخوندی. حق گرفتنی است باید با ایستادگی و همبستگی آن را به دست آورد.

رژیم آخوندی در وحشت از گسترش قیام به سایر مناطق اصفهان و ایران، با اخلال و قطع اینترنت قصد دارد مانع پخش اخبار و تصاویر این تجمع بزرگ شود. سپس در برابر استمرار خیزش مردم ناگزیر شد در تلویزیون حکومتی در اصفهان به تجمع بیش از ۳۰ هزار نفر از کشاورزان و مردم اصفهان اعتراف کند.

وزیر نیروی رژیم: عذرخواهی می‌کنم از همه کشاورزان عزیز ی که شرمنده آنها هستیم و نمی‌توانیم آنچه که لازم هست برای کشت آنها آب را تأمین بکنیم.

 تلویزیون رژیم ۲۸آبان

امروز بیش از ۳۰هزار نفر از کشاورزان و مردم اصفهان در تجمعی در بستر زاینده رود خواستار تأمین حقآبه و اجرایی شدن مصوبات شورای عالی آب شدند.

عوامل خامنه‌ای تلاش کردند با فرستان مزدورانی در تجمع کشاورزان شعارهای آنها را منحرف کنند اما با واکنش خشمگینانه مردم مفتضح شدند.

غیظ خامنه‌ای از مجاهدین پس از بالا‌گرفتن قیام مردم و کشاورزان در اصفهان صحنه سازی پاسداران ولایت در کانالهای محلی رژیم

خبرنگار رژیم: پاسخی به این رسانه‌ها بدین که دارند از مطالبه به حق شما سوء‌استفاده می‌کنند... . .

شعارهای مرگ بر منافق مرگ بر منافق

نه ضدانقلابیم نه ضد رهبر... ... ... ...

ما چفت و جور قاسم سلیمانییم  

سخنگوی مجاهدین:

 بهتر است خامنه ای به جای شعار مرگ بر منافق و مجیز سرجلاد قاسم سلیمانی و دعا به جان ولی فقیه در قیام اصفهان برای مقابله با مجاهدین، آب زاینده رود را که سپاه بلعیده پس بدهد والا مردم به ریش خامنه ای  می خندند

پیام برادر مجاهد مسعود رجوی:

مسعود رجوی به شهرهای سراسر میهن و جوانان قیام:

مانند خوزستان اکنون زمان برخاستن برای آب در اصفهان است . آب و آزادی حق مسلم ماست. حق رژیم قتل عام و اعدام آتش است و بس!

مطالب مرتبط

خیزش اصفهان ـ تلاش وزارت اطلاعات برای مصادره میکروفن و شعارهای کوبنده و هو کردن مردم

خیزش هزاران نفر از مردم و کشاورزان اصفهان در اعتراض به‌غارت حقابه و نابودی زاینده رود با شعار «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»