حمایت سیصدهزار تن از شیعیان عراق از مجاهدین ـ روزها ویادها ـ هفته اول آذر


حمایت سیصدهزار تن از شیعیان عراق از مجاهدین ـ روزها ویادها ـ هفته اول آذر۱۴۰۰


اول آذر ۱۳۸۶ حمایت سیصد هزار تن از شیعیان عراق از مجاهدین

روز اول آذر یادآور حمایت سیصد هزار تن از شیعیان عراق از مجاهدین است. در اول سال ۱۳۸۶ همزمان با سالروز هشتمین پیشوای شیعیان جهان علی ابن موسی الرضا علیه السلام بیش از سیصد هزار تن از مردم شیعه استان های جنوب عراق با امضای بیانیه ای دخالتهای سرکوبگرانه رژیم ایران و نیروی تروریستی قدس در استانهای جنوبی عراق، اتهامات ساخته و پرداخته این رژیم علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را محکوم کردند.

آنان در این بیانیه اعلام کردند تنها راه حل و چشم انداز امیدبخش در عراق و بخصوص در استانهای جنوبی از خلع ید رژیم ایران در صحنه میهن ما میگذرد.

تجربه ۲۵ سال گذشته نشان میدهد که رژیم ایران هرگز از اهداف شوم و توسعه طلبانه خود دست برنخواهد داشت.

شیعیان عراق در بیانیه خود اعلام کردند دردناکترین خنجر رژیم ایران به پهلوی ما شیعیان وارد کرده استفاده شرم آور از مذهب شیعه برای رسیدن به اهداف شوم خود میباشد. 

درگذشت دانیل میتران بانوی بزرگ مقاومت و شرف و وجدان بیدار فرانسه 
شهادت مجاهد قهرمان حمیرا اشراق 
خاموشی استاد برجسته موسیقی ایران درویش خان 
درگذشت غلامحسین ساعدی برجسته ترین نمایشنامه نویس تاریخ معاصر ایران 

مطالب مرتبط 

قیام مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان معترض با شعار «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»

صدای میهن؛ جنبش دادخواهی، بذرافشان «داد» مردم ایران

 

لطفا به اشتراک بگذارید: