قیام مردم اصفهان برای حق آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

قیام مردم اصفهان برای حق آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ۳۰آبان۱۴۰۰

برنامه این هفته اختصاص دارد به قیام مردم اصفهان که روز جمعه برگزار شد و همین امروز هم از شهرکرد خبر رسید که مردم این شهر در اعتراض به بی آبی و بحرانی که در اثر سیاست های ضدمردمی رژیم ایجاد شده دست به تظاهرات زدند و برای ادامه آن در روز دوشنبه هم فراخوان دادند.
روز جمعه در دوازدهمین روز تحصن کشاورزان اصفهان در بستر خشک شده زاینده رود دهها هزار تن از مردم این شهر در حمایت از اعتراض کشاورزان به بی آبی به آنها پیوستند و فریاد اعتراض علیه رژیم و سیاست های غارتگرانه آن سردادند.
این تظاهرات بحدی گسترده بود که تلویزیون رژیم در اصفهان اعتراف کرد که بیش از سی هزار نفر از مردم در این تجمع حضور داشتند، در حالیکه تصاویر نشان می داد خیلی بیشتر از این بود.
گستردگی این تجمع به اندازه ای بود که نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم جرأت مداخله نداشتند.
می خواهیم به زمینه های این قیام و علل آن در این برنامه بپردازیم.
چرا اعتراضات کشاورزان که از چند سال پیش شروع شد به این نقطه رسید؟
چرا زاینده رود خشک شد ؟ آب زاینده رود به کجا می رود؟
و اینکه اگر رژیم بخواهد می تواند این مشکل را حل کند؟

 

قیام مردم اصفهان برای حق آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ۳۰آبان۱۴۰۰(قسمت دوم)

 

 

قیام مردم اصفهان برای حق آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ۳۰آبان۱۴۰۰(قسمت سوم)

 

مطالب مرتبط

ثبت شکایت علیه رئیسی جلاد ۶۷ در انگلستان ـ ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم و پنجم )

خیزش مردم چهارمحال و بختیاری در شهرکرد در اعتراض به بی‌آبی با شعار بختیاری می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: