چرا قیمت دلار مدام بالا می رود؟

چرا قیمت دلار مدام بالا می رود؟ ـ ۲آذر۱۴۰۰

ارزش ریال ترمز بریده و در سراشیبی تند در حال سقوط است و اقتصاد از نفس افتاده ایران هر روز شاهد افزایش قیمت دلار در برابر ریال است. 

راستی علت واقعی بی‌ارزش شدن شتابان ریال چیست؟

علت،  نابودی تولید در ایران، آن هم در ابعاد کلان، طی ۴دهه گذشته است. رژیم برای حجم بالای واردات، نیاز به ارز دارد. از این رو مجبور است بیشتر ارز کشور را برای واردات هزینه کند. هزینه‌های نجومی برنامه اتمی، موشکی و دخالت‌های منطقه‌یی و تروریسم هم مزید بر علت است. 

از طرفی باید هر ماه حقوق میلیونها کارمند را بدهد که بر اساس آمارهای حکومتی در سال۹۷ هر ماه بالغ بر ۱۴ و نیم هزار میلیارد تومان است. اما پول‌ها هزینه واردات شده و پولی برای پرداخت حقوق‌ها و سایر هزینه‌ها نمی‌ماند. به همین خاطر رژیم به راه‌حل ضد ملی چاپ اسکناس بی‌پشتوانه رو آورده و هر سال هم بر آن می‌افزاید.

چاپ پول بی‌پشتوانه عامل اصلی سقوط شتابان ارزش ریال است. سقوط ارزش ریال هم دو پیآمد دارد: 
یکم: پایین آمدن ارزش سرمایه‌ها و پول مردم 
دوم: افزایش تورم و گرانی

از این رو امروز در ایران آخوندزده، شاهد یک چرخه شوم در اقتصاد هستیم: نابودی تولید، وابستگی به‌اقتصاد وارداتی، چاپ پول بی‌پشتوانه، سقوط ارزش ریال، بی‌ارزش شدن سرمایه‌های مردم، افزایش تورم و گرانی. 

بر این روند نابود کننده، باید فساد فراگیر و نهادینه، کلان دلالان حکومتی و مافیای غارتگر را هم افزود که هر چه بیشتر بر سرعت فروپاشی اقتصاد درهم شکسته رژیم، می‌افزایند. 

مطالب مرتبط

گرانی بی‌سابقه مواد غذایی

بن‌بست ارز ۴۲۰۰ تومانی در وحشت از قیام