ابر دیکتاتورها و حکومت‌های چند ده ساله ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ ابر دیکتاتورها و حکومت‌های چند ده ساله ـ ۲۹آبان۱۴۰۰

دیکتاتوری حکومت مطلقه یک فرد گروه یا طبقه بر جامعه است

هیچ دیکتاتوری بدون هیزم‌بیاران و سفره‌خواران داخلی و مماشاتگران خارجی نمی‌تواند یک هفته هم دوام بیاورد. دیکتاتورها همواره رعیتهایی را نیاز دارند تا چرخ معرکهٔ سلطه‌گری‌شان بگردد. در میان انواع دیکتاتوریها، دیکتاتوری ولایت فقیه حتی یک روز هم بدون سفره‌خوار و رعیت، اموراتش نمی‌گذرد.

خمینی راه‌انداز و بنیانگذار دسته‌جات حرفه‌یی قمه‌کش و چماقدار و لمپن ـ پاسدار علیه نیروهای مترقی و منتقدانش بود. در آن فضای جوشان آزادیخواهی، خمینی یک روز هم بدون این رعیت‌های نان‌خور دیکتاتوری‌اش نمی‌توانست از پس آن موج روشنگر و افشاگر بربیاید.

خامنه‌ای آن دسته‌جات چماقدار و لمپن ـ پاسدار را با لباس شخصی‌های اوباش درهم آمیخت و رعیت‌های نگاه‌دار دیکتاتوری را دور خودش سامان داد. این‌ها در دایره‌های درونی‌تر نظام و امربرهای مستقیم ولی‌فقیه و سپاه پاسداران هستند.

در این میان هستند رعیتهایی که در دایره‌های اول ساماندهی و امربری دیکتاتور نیستند، ولی خدمات‌رسانی‌شان از منظر سیاسی، مکمل همان رعیت‌های دایرهٔ نخست دیکتاتوری است که نمونه‌هایش را از خمینی تا خامنه‌ای یادآور شدیم.

مطالب مرتبط

قتل‌عام در ۱۳۶۷ محاکمه در ۱۴۰۰ ـ قضاوت با شما

رعیت‌های دیکتاتور

لطفا به اشتراک بگذارید: