مشاور ارشد عفو بین‌الملل در سوئد ـ قتل عام سال ۱۳۶۷ جنایتی است که ادامه دارد

مشاور ارشد عفو بین‌الملل در سوئد ـ قتل عام سال ۱۳۶۷ جنایتی است که ادامه دارد ـ ۳آذر۱۴۰۰

خبرگزاری فرانسه ۲آذر۱۴۰۰: مایا آبرگ  مشاور ارشد سیاسی عفو ​​بین‌الملل در سوئد در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: «حمید نوری به‌خاطر اتهام شرکت در قتل‌عام زندانیان در سوئد دستگیر شد. دادگاه این امکان را به ما می‌دهد که شاهدان در مورد بتوانند در مورد آنچه بر سر خودشان و عزیزانشان در ایران آمده سخن بگویند. این هم‌چنین پیام مهمی به سران رژیم ایران و افرادی است که بخشی از این جنایات بوده‌اند که در امان نیستند و در نهایت ممکن است به چنگال عدالت بیفتند».

قتل‌عام سال۱۳۶۷ جنایتی است که ادامه دارد چون مقام‌های رژیم ایران هنوز به خانواده‌های آنها نگفته‌اند که عزیزانشان کجا دفن شده‌اند. آنها این اطلاعات را علنی نکرده‌اند»

مطالب مرتبط

عفوبین الملل درباره ناپدید شدن چند زندانی هشدار داد

عفوبین‌الملل: فراخوان به جامعه بین‌المللی برای مقابله با مصونیت از مجازات در ایران