مجاهدین در اشرف۳ و تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری

مجاهدین در اشرف۳هم‌زمان با جلسهٔ دادگاه دژخیم در استکهلم تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار فراخوان به محاکمه

خامنه‌ای و رئیسی جلاد و اژه ای به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت ـ۴آذر۱۴۰۰

روز پنجشنبه ۴آذر دادگاه محاکمه دژخیم حمید نوری در دادگاه سوئد ادامه یافت.

همزمان با این جلسه، رزم‌آوران آزادی در اشرف۳ و یاران شورشگر و بستگان شهیدان قتل‌عام ۶۷ در مقابل دادگاه دست به تجمع و تظاهرات زدند

در قسمت اول این جلسه دادگاه، دژخیم حمید نوری با تکرار نمایشنامه مبتذل دیکته شده توسط اطلاعات بدنام رژیم به پاسخگویی به کیفرخواست دادستان پرداخت.

در جلسات اول این دادگاه دادستان کلیات کیفرخواست را قرائت کرده و با اشاره به فتوای خمینی برای قتل‌عام مجاهدین سرموضع گفت بر اساس این فتوا هزاران زندانی سیاسی اعدام شدند.

دادستان در این کیفرخواست تأکید کرده بود: درگیری بین مجاهدین و رژیم را چه جزیی از یک درگیری بین‌المللی در زمان جنگ بدانیم و چه یک درگیری داخلی، قتل‌عام و آنچه بر سر زندانیان آمده است، نقض وخیم و آشکار کنوانسیون چهارم ژنو و جنایت جنگی محسوب می‌شود که حمید نوری ملقب به عباسی یکی از عوامل اجرایی آن در پی فتوای خمینی بوده است.

دژخیم حمید نوری در اظهارات وقیحانه خود در پاسخ به کیفرخواست دادستان یکبار دیگر منکر قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی با فتوای جنایتکارانه خمینی شد و حکم خمینی را جعلی عنوان کرد که توسط منتظری جعل شده است

در شروع جلسه وکیل مدافع شاکیان در مورد اهانتهای حمید نوری به سازمان مجاهدین تذکر داد.

مطالب مرتبط

مراسمی با هزار زندانی مجاهد در اشرف ۳ در امتداد جنبش دادخواهی

دادگاه استماع دژخیم حمید نوری در استکهلم، همزمان تجمع مجاهدین در اشرف۳ و تظاهرات حامیان مقاومت در سوئد