قیام تشنگان آب و آزادی در اصفهان و تمام ایران ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

قیام تشنگان آب و آزادی در اصفهان و تمام ایران ـ ارتباط مستقیم ـ ۷آذر۱۴۰۰

با درود به کشاورزان غیرتمند در اصفهان و شهرکرد که برای آب و آزادی در هفته قبل به قیام برخواستند و لرزه بر پیکر رژیم آخوندی انداختند.
بدنبال تجمع صدها هزار نفره مردم و کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود، رژیم که غافلگیر شده بود تلاش کرد با همراهی ظاهری این خیزش را مهار کند اما وقتی که موفق نشده با استفاده از مزدوران لباس شخصی به کشاورزان اصفهان حمله کرد و تلاش کرد تحصن آنها را بهم بزند.
وقتی باز هم موفق نشده نقاب را از روی چهره‌اش برداشت و با نیروی خلص سرکوبگرش به تحصن کشاورزان در بستر خشک زاینده رود حمله کرد که همین اتفاق جرقه یک قیام را در اصفهان زد که ایران و جهان را هم تکان داد.
جوانان و مردم دلیر در قیام روز جمعه صحنه های بیاد ماندنی، مشابه صحنه های قیام ۹۸ را خلق کردند و نشان دادند که قیام آبان ادامه دارد.
بعد از خیزش قیام خوزستان تشنه آب و آزادی اکنون اصفهان و دلیران چهارمحال و بختیاری هستند که بپا می خیزند.
در برنامه این هفته نگاهی داریم به این قیام و می خواهیم ابعاد و ویژگیها و پیامدهای آنرا بررسی کنیم.

 

قیام تشنگان آب و آزادی در اصفهان و تمام ایران ـ ارتباط مستقیم ـ ۷آذر۱۴۰۰( قسمت دوم )

 

قیام تشنگان آب و آزادی در اصفهان و تمام ایران ـ ارتباط مستقیم ـ ۷آذر۱۴۰۰( قسمت سوم )

مطالب مرتبط

قیام مردم اصفهان برای حق آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

نمای روز- زاینده رود - وحشت از قیام و انفجار بزرگ در تقدیر