حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای دزدی از مردم ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای دزدی از مردم ـ ۸آذر۱۴۰۰

نگاهی به سیاست های غارتگرانه رژیم آخوندی

به این واقعیت که آخوند رئیسی به‌علت بحران کسری بودجه به سراغ حذف ارز ترجیحی رفته است، رسانه‌های رژیم به صراحت اعتراف کرده‌اند با این هشدار که این کار ریسک قیام را در دل خود دارد.

روزنامه حکومتی جهان صنعت روز ۱۱آبان نوشت: «دولت رئیسی، حداقل ۴۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و هیچ منبعی هم برای تأمین آن را ندارد. فروش بنزین ۱۴هزار تومانی می‌تواند بخش اعظم این کسری بودجه را برطرف کند، به‌شرطی که هیچ قیامی صورت نگیرد و چند برابر آن، هزینه روی دست رژیم نگذارد!»

روزنامه حکومتی ستاره صبح متعلق به باند مغلوب در ۲۲آبان ۱۴۰۰ نوشت: هدف از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی جبران کسری بودجه است. مسئولان بر این باور هستند که با حذف ارز ترجیحی وضعیت بهتر می‌شود، ولی واقعیت این است که بدتر خواهد شد. اگر پازل‌ها را کنار هم قرار بدهیم، می‌توانیم نتیجه بگیرم که هدف دولت از این اقدام جبران کسری بودجه است؛ بنابراین، چشمش را به روی ریسک احتمالی و احتمال این‌که تنش سیاسی هم به‌دنبال داشته باشد، بسته است.

مطالب مرتبط

بمب اتم، راه نجات یا طناب دار ـ قضاوت با شما

بن‌بست ارز ۴۲۰۰ تومانی در وحشت از قیام