ترانه‌های منتخب ـ میرزا، خائنان تاریخ، در قفای آزادی ـ پیشاهنگ

پیشاهنگ ـ میرزا، خائنان تاریخ، در قفای آزادی ـ ۱۱آذر۱۴۰۰

نیما، روزبه عماد، همکاری هنرمندان

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی - فرخی یزدی

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

دست خود ز جان شستم از برای آزادی

تا مگر به دست آرم دامن وصالش را
می دوم به پای سر در قفای آزادی

با عوامل تکفیر صنف ارتجاعی باز
حمله میکند دایم بر بنای آزادی

در محیط طوفان زا ، ماهرانه در جنگ است
ناخدای استبداد با خدای آزادی

دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین
می توان تو را گفتن پیشوای آزادی

فرخی ز جان و دل می کند در این محفل
دل نثار استقلال ، جان فدای آزادی

مطالب مرتبط

سروده سخن این است

مرغ سحر خواهد خواند