درگذشت پدر رضاییهای شهید ـ روزها و یادها ـ هفته سوم آذرماه

درگذشت پدر رضاییهای شهید ـ روزها و یادها ـ هفته سوم آذرماه ۱۴۰۰


پانزده آذر ۱۳۸۲ درگذشت پدر رضاییهای شهید

پانزدهم آذرماه سال ۱۳۸۲ خلیل الله رضایی به دیار رفیع اعلا شتافت

پدر خلیل الله رضایی درسال ۱۲۹۹ در محلات دیده به جهان گشود.

در جوانی و بعد از آنکه پدرش را از دست داد در بازار تهران به هواداری از مصدق معروف شد.

بعد از کودتای ضدملی بیست و هشت مرداد علیه پیشوای نهضت ضداستعماری مردم ایران راهش را در کنار پدر طالقانی ادامه داد.

او از فعالان جنبش ضددیکتاتوری سلطنتی و از موسسان کانون فعالیت برای آزادی زندانیان سیاسی بود.

حرمت نام رضایی ها با انقلاب ضدسلطنتی آن چنان درهم آمیخت که با سقوط دیکتاتوری شاه مردم نام شهیدان والاقدر رضاییها را در خیابانها میدانها و بیمارستانهای شهرها گذاشتند.

پدر رضایی تا زمان انقلاب شهیدان سرفرازی همچون احمد، رضا و مهدی را تقدیم خلق کرده بود که نقش عظیمی در دوران تاسیس و پیشتازی نخستین مجاهدین ایفا کردند.

این نام برای مردم تداعی کننده فدای حداکثر در راه آزادی بود.

از این رو آخوندهای رژیم ولایت فقیه که میخواستند خودشان را صاحبان انقلاب جا بزنند سعی کردند به پدر رضایی نزدیک شوند اما وقتی او از تقلبات انتخاباتی گسترده رژیم خمینی به منظور حذف نامزدهای مجاهدین پرده برداشت فهمیدند سر سازش ندارد.

خاموشی هنرمند مردمی ایران علیرضا شوریده 
خاموشی منوچهر طاهرزاده 

مطالب مرتبط 

گرامی‌داشت اولین سالگرد جاودانگی استاد فرزانه دکتر محمد ملکی در شهرهای میهن - ز گهواره تا گور آزادی بجوی

اصفهان، آزمون مکرر سرکوب