حکومت نظامی خامنه‌ای در اصفهان، علامت ضعف نظام آخوندی ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی

نگاهی به بازتاب نظرات کاربران در مورد حکومت نظامی خامنه‌ای در اصفهان در لابلای صفحات فضای مجازی ـ ۱۳آذر۱۴۰۰

فاشیسم افسارگسیختهٔ دینی در یک دجالیت آشکار مدعی بود که قیامی در کار نیست و آنچه قیام خوانده می‌شود تجمع عده‌یی کشاورز مسالمت‌جو و طرفدار ولایت در بستر زاینده‌رود است. «آنها در این تجمع مسالمت‌آمیز و بی‌نظیر دغدغه خود را به مسئولان اعلام کردند و دولت هم این صدا را شنید و برای رفع بحران، چاره‌اندیشی بلندمدت و اقدام اولیه را انجام خواهد داد.

به‌لحاظ ارتباط نزدیک بین مدیریت استان با کشاورزان، دغدغه‌ها و ضرورتها گفته و مقرر شد بر اساس توافق نامه‌یی کشاورزان چادرها را جمع کنند و مسائل هم توسط دولت پیگیری شود» (خبرآنلاین. استاندار اصفهان. ۶ آذر۱۴۰۰).

مهره‌های حکومتی با اظهاراتی نظیر این تلاش کردند، قیام‌آفرینان اصفهانی را عده‌یی بخوانند که «با توجه به نوع پوشش و سن و سالشان شباهتی به کشاورزان اصفهانی ندارند» و برای ناآرام کردن فضا روی مطالبهٔ به‌حق کشاورزان سوار شده‌اند. !

بعد هم برای کاستن از دامنه و تبعات قیام مردم اصفهان، به‌دروغ ادعا کرد که ضد انقلاب با انتشار فیلم‌های مربوط به سالهای گذشته، به‌ویژه آبان۹۸ قصد داشت واقعیت را بیش از آنچه مشاهده می‌شد، تنش‌زا نشان دهد.

مطالب مرتبط

بازتاب قیام مردم قهرمان اصفهان و اعتراضات اجتماعی در فضای مجازی ـ وب نگار ـ یک قدم تا آزادی

حکومت نظامی خامنه‌ای در اصفهان، علامت قدرت یا ضعف؟