بازتاب فرو ریختن اقتدار پوشالی آخوندها در اصفهان ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی

نگاهی به بازتاب فرو ریختن اقتدار پوشالی آخوندها در اصفهان در توئیتر ـ ۱۳آذر۱۴۰۰

برقراری این حکومت نظامی افتادن رعشهٔ سرنگونی بر پیکرهٔ نظام ولایت فقیه را به‌خوبی نشان داد. همان‌طور که همه می‌دانیم حکومت نظامی در شرایط اضطراری اعلام می‌شود. خامنه‌ای با این اقدام به مردم پیام داد که شرایط برای حکومت او اضطراری است.

پیام داد که دشمن اول و آخر او مردم ایران هستند.

پیام داد که پایه‌های حکومتش چندان سست، لاغر و بی‌رمق است که با تلنگری واژگون خواهد شد.

پیام داد که شرایط ایران انفجاری است و یک جرقه کافی است انفجاری سهمگین را باعث شود.

پیام داد که هیچ رابطه‌یی بین او و مردم ایران وجود ندارد. مردم به این نتیجه رسیده‌اند که یک «ناشنوایی سیستماتیک در نظام تصمیم‌ساز کشور بوده است که اراده‌ای برای حل بحرانها» ندارد.

پیام داد که بین حکومت و مردم فقط زبان قهر کارساز است.

این پیام را جامعهٔ شورشی ایران و به‌خصوص مردم اصفهان گرفتند و این موضوع تأثیر تعیین‌کننده‌یی در جمعبندی قیام خواهد داشت. از این به‌بعد او باید به‌طور دائمی در آماده‌باش و شرایط اضطراری باشد؛ زیرا زمان و مکان قیام در دست قیام‌آفرینان است.

ملتی که از دادن جان و چشمان عزیزان خود برای آزادی و شرافت ملی دریغ نکند با این اقدامات حقیر و کودک‌ترسان از میدان به‌در نخواهد رفت. پیام پیکرهای زخمی و چشم‌های خونین، شهر به شهر خواهد رفت. این پیام دستها را به تفنگ مسلح خواهد کرد و زمین را در زیر پای عمامه‌داران به لرزه درخواهد آورد.

مطالب مرتبط

بازتاب نظر یاران مقاومت در رابطه با سازمان مجاهدین خلق ـ ری‌توئیت ـ یک قدم تا آزادی

حکومت نظامی خامنه‌ای در اصفهان، علامت قدرت یا ضعف؟