اجلاس در پارلمان اروپا ـ قتل‌عام ۶۷، به مصونیت رهبران رژیم ایران پایان دهید ـ قسمت اول تا سوم

اجلاس در پارلمان اروپا ـ قتل‌عام ۶۷، به مصونیت رهبران رژیم ایران پایان دهید ـ قسمت اول ـ ۱۶آذر۱۴۰۰

گفتگو با محسن نادی

امروز سه شنبه ۱۶ آذرماه کنفرانس در پارلمان اروپا با عنوان «قتل‌عام ۶۷، جنایت علیه بشریت و نسل کشی، به مصونیت رهبران رژیم ایران پایان دهید»، برگزار شد.

در این کنفرانس پارلمانی که به‌ابتکار گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا برگزار شد دهها تن از نمایندگان پارلمان و رهبران گروه‌های مختلف پارلمانی حضور داشتند.

همزمان با کنفرانس در پارلمان اروپا با عنوان «قتل‌عام ۶۷، جنایت علیه بشریت و نسل کشی، به مصونیت رهبران رژیم ایران پایان دهید»، تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در بروکسل آغاز شد. علاوه بر تظاهرات هموطنان آزاده، بیش از ۲۰۰۰ نفر بصورت آنلاین در این کنفرانس شرکت دارند.

اجلاس در پارلمان اروپا ـ قتل‌عام ۶۷، به مصونیت رهبران رژیم ایران پایان دهید ـ قسمت دوم

گفتگو با محسن نادی

اجلاس در پارلمان اروپا ـ قتل‌عام ۶۷، به مصونیت رهبران رژیم ایران پایان دهید ـ قسمت سوم

گفتگو با اشرف‌نشانها در مقابل پارلمان اروپا

مطالب مرتبط

کنفرانس در پارلمان اروپا، «قتل‌عام ۶۷، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، به مصونیت رهبران رژیم ایران پایان دهید»

کنفرانس در پارلمان اروپا؛ «قتل‌عام ۶۷، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی، به مصونیت رهبران رژیم ایران پایان دهید»