سخنگوی وزارت خارجه رژیم ـ حتی در میانه گفتگوهای وین آمریکا از اعمال تحریم دست بر نمی دارد

واکنش سخنگوی وزارت خارجه رژیم به تحریم‌های جدید آمریکا ـ ۱۷آذر۱۴۰۰

سخنگوی وزارت خارجه رژیم تحریمهای جدید آمریکا را نقیض"گشایش دیپلماتیک" توصیف کرد و نوشت : حتی در میانه گفتگوهای وین آمریکا از اعمال تحریم دست بر نمی دارد .تشدید تحریم‌ها، نه تنها اهرم نمی‌سازد، بلکه در تضاد با جدیت و حسن نیت ادعایی است.

مطالب مرتبط 

حسینی کیا ـ همین امروز ۸ فرد و ۴ نهاد را دوباره تحریم کرده اند چگونه می خواهید به آنها اعتماد کنید

آمریکا ۱۲فرد و نهاد رژیم ایران را بدلیل نقض حقوق‌بشر تحریم کرد