بحران سخت معیشتی پزشکان و پرستاران از زبان اعضای مجلس ارتجاع

البرز حسینی عضو مجلس ارتجاع اعتراف کرد، پزشکان و پرستاران و بهورزان هشت ماه است که کارانه و اضافه کار دریافت نکرده‌اند ـ ۱۷آذر۱۴۰۰

حسینی کیا، عضو دیگر مجلس ارتجاع با اشاره به وضعیت سخت معیشتی به دولت آخوند هشدار داد که در بودجه سال۱۴۰۰ برای پرستاران چاره‌اندیشی کنند.

در همین حال، رئیس حکومتی هیأت مدیره نظام پرستاری تهران با اشاره به سختی کار و مشکلات معیشتی پرستاران از افزایش مهاجرت پرستاران از ایران خبر داد و گفت: در حالی که حدود یک میلیارد تومان برای تربیت هر پرستار هزینه می‌شود اما چون نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم استخدام کنیم او را از دست می‌دهیم و دو دستی تقدیم کشورهای دیگر می‌کنیم.

مطالب مرتبط 

تجمع های اعتراضی پزشکان در تهران، شیراز، مشهد، کرمان، همدان، یاسوج و کرمانشاه

اعتراف رئیس حکومتی هیأت مدیره نظام پرستاری تهران به مهاجرت پرستاران