گونه جدید کرونا در ایران و در جهان ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

تیک تاک ـ گونه جدید کرونا در ایران و در جهان ـ قسمت اول ـ ۱۷آذر۱۴۰۰

گفتگو با دکتر نریمان اردلان از ایتالیا

سوال شما در رابطه با اومیکرون واریانت جدید کرونا یک جواب تکنیکی است. این یک واریانت جدید است که شناخته شده و مانند واریانتهای جدیدی است که در آینده خواهد بود. این معنی ندارد که کشورهای پیشرفته شهروندهای خود را واکسینه کنند و کشورهای مجاور و اینجا هم صحبت از آفریقا است واکسینه نشده باقی بمانند.

این واریانت درجه بالاتری برای عبور از دیوار دفاعی بدن انسان دارد. حدود ۳۸ جهش پیدا کرده است که اساسا روی پروتئین اس آن است. در اروپا علیرغم نگرانیهایی که هست ولی با آرامش خیلی بیشتری نسبت به قبل به آن نگاه می‌کنند. مثلا در ایتالیا بیش از ۸۷درصد جمعیت دو دوز واکسن را دریافت کرده است. 

کسانی که قبلا واکسن آسترازینکا، فایزرز و مادورنا را دریافت کرده بودند علائم خیلی خفیفی در این بیماری داشته‌اند. ما هیچ آمار درستی از ایران سر واکسیناسیون نداریم. الان حرکت و تمرکز فعالیتهای علمی در اروپا صرفا ایزولاسیون و مطالعه و تولید ویروس های مصنوعی در آزمایشگاه است تا واکنش بدن را در مقابل انواع واریانتها را کشف کنند.

ایران اصلا تاسیسات و تجهیزات علمی مناسبی برای این کار را ندارد. اینها اینقدر در بوق و کرنا کردند که واکسن درست کردند و اسامی مختلف به آن دادند ولی عملا از واکسنهایی که از سایر کشورها وارد می‌کنند. سران رژیم که با وارد کردن واکسنهای غربی واکسینه شده اند. 

مردم عادی با واکسنهای چینی و روسی واکسینه کرده‌اند که سازمان بهداشت جهانی به هیچ وجه آنها را به رسمیت نشناخت. با توجه به اخباری که بدست آمده این واکسنها یک مدت کوتاه قدرت دفاعی به بدن شهروندان می‌دهند.

تیک تاک ـ سر باز کردن بحران و ریزش ـ قسمت دوم

گفتگو با علیرضا معدنچی

مطالب مرتبط

عمق استراتژیک نظام بحرانی بر بحرانهای رژیم ـ تیک تاک ـ قسمت اول و دوم

آمار قربانیان کرونا در سراسر کشور از ۴۸۶هزار و ۴۰۰نفر بیشتر است