ارتباط مستقیم ـ بن بست رژیم آخوندی بر سر اتمی و مذاکرات وین ـ قسمت اول تا سوم

بن بست رژیم آخوندی بر سر اتمی و مذاکرات وین ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت اول ـ ۱۴آذر۱۴۰۰

میهمان برنامه: علی صفوی، هادی روشن روان

موضوع اتمی و مذاکرات در وین در کانون موضوعات مربوط به روابط خارجی رژیم آخوندی است که شاهد یک تحول قابل توجه در این رابطه بودیم.

روز پنجشنبه اعلام شد مذاکرات رژیم با کشورهای طرف حسابش در برجام متوقف شده و عملا شکست خورده و این شکست برغم تمام خوش بینی هایی بود که در روز اول مذاکرات از طرف جناحهای مختلف در این مذاکرات ابراز شد و این امیدواری را میدادند که رژیم با جدیت بیشتری وارد مذاکرات شده و چشم انداز رسیدن به یک توافق روشن هست.

اما هر چه بیشتر جلو میرفتیم اظهار خوش بینی ها جای خودش را به ابراز نگرانی و عدم همکاری و عدم جدیت رژیم میداد...

بن بست رژیم آخوندی بر سر اتمی و مذاکرات وین ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت دوم ـ ۱۴آذر۱۴۰۰

میهمان برنامه: علی صفوی، هادی روشن روان، علیرضا جعفرزاده

 

بن بست رژیم آخوندی بر سر اتمی و مذاکرات وین ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت سوم ـ ۱۴آذر۱۴۰۰

میهمان برنامه: علی صفوی، هادی روشن روان، علیرضا جعفرزاده

 

مطالب مرتبط

قیام تشنگان آب و آزادی در اصفهان و تمام ایران ـ ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم تا ششم )

وزیر خارجه آمریکا: زمان بازگشت رژیم ایران به برجام بسیار کم شده است