ارتباط مستقیم ـ بن بست رژیم آخوندی بر سر اتمی و مذاکرات وین ـ قسمت چهارم تا ششم

بن بست رژیم آخوندی بر سر اتمی و مذاکرات وین ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت چهارم ـ ۱۷آذر۱۴۰۰

میهمانان برنامه : علی صفوی، هادی روشن روان

آقای روشن روان، الان اشاره کرد به خواسته هایی که رژیم روی میز گذاشته. میخواهم از شما بپرسم که بالاخره حرف و سیاست ولی فقیه بر سر مذاکرات چیه و چی را دنبال میکند؟

هادی روشن روان: خانم رجوی به درستی اشاره کردند که رژیم حفظ بقای خودش را در دسترسی به سلاح اتمی می بیند. بعد از خوردن آتش بس، خود خمینی دستور این را داد و بعد هم مرکز تحقیقات سپاه دنبال این بود. مذاکرات با آقاخان در پاکستان را هم خود خامنه ای راه انداخت. مهمترین مشکلی که رژیم با آن برخورد کرد افشاگریهای مقاومت ایران بود.

 

بن بست رژیم آخوندی بر سر اتمی و مذاکرات وین ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت پنجم ـ ۱۷آذر۱۴۰۰

میهمانان برنامه : علی صفوی، هادی روشن روان

 

بن بست رژیم آخوندی بر سر اتمی و مذاکرات وین ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت ششم ـ ۱۷آذر۱۴۰۰

میهمانان برنامه : علی صفوی، هادی روشن روان

مطالب مرتبط

ارتباط مستقیم ـ بن بست رژیم آخوندی بر سر اتمی و مذاکرات وین ـ قسمت اول تا سوم

وزیر خارجه آمریکا: زمان بازگشت رژیم ایران به برجام بسیار کم شده است

لطفا به اشتراک بگذارید: