فضای مجازی کابوس ملایان ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ فضای مجازی کابوس ملایان ـ ۱۹آذر۱۴۰۰

نگاهی به وحشت ملایان از فضای مجازی

دادستان کل خامنه‌ای وحشت رژیم را از روی آوردن جوانان به شبکه‌های اجتماعی برملا کرد و آن را سلاح خطرناکی برای دشمن توصیف نمود. وی هم‌چنین از افشای جنایات و دزدیهای سردمداران رژیم در فضای مجازی، ابراز وحشت کرد و از جوانان خواست این اخبار را علنی نکنند.

دژخیم جعفر منتظری، دادستان کل رژیم ۱۵ آذز ۱۴۰۰: جوانان عزیز و دانشجویان محترم شما دشمنان بسیار گسترده‌یی دارید و حملات عجیبی برای گرفتن هویت شما می‌کنند.

امروز سلاحی که دشمن بکار می‌برد، سلاح بسیار خطرناک‌تری ست که در اعماق جان من و شما تاثیرگذار است. خیلی باید مراقب بود. فضای مجازی خطر فراوانی دارد.

ما همه مشکلات درون کشور خودمان را نبایستی که علنی و رسانه‌یی بکنیم، چرا؟ همسایگان ما دشمنان ما کسانی که برای ما خط و نشان می‌کشند از این نقاط ضعف ما و اشکالاتی که ما داریم بهره می‌جویند، اون را توی سر ما می‌زنند.

ما بایستی که مقداری هم برای اعتبار و حیثیت نظام و کشور و جامعه خودمان هم حساب باز کنیم ... من مجاز نیستم هر چی را که در سینه دارم به‌عنوان دادستان کل کشور بیایم علنی بکنم شما دانشجویان بحث شفاف‌سازی را که مطرح می‌کنم اما همه چیز را نمیشه شفاف کرد

مطالب مرتبط

بن‌بست خامنه‌ای و انفجار در نطنز ـ قضاوت با شما

وحشت رژیم از روی آوردن جوانان به شبکه‌های اجتماعی