رویارویی مجاهدین و رژیم آخوندی در دادگاههای بلژیک و سوئد ـ ارتباط مستقیم( قسمت پنجم تا هشتم)

رویارویی مجاهدین و رژیم آخوندی در دادگاههای بلژیک و سوئد ـ ارتباط مستقیم ـ ۲۲آذر۱۴۰۰

حسین فارسی 
درود نثار اشرف نشانها که در این مدت جلوی دادگاه سوئد خستگی‌ناپذیر ایستاده‌اند و قیمت مبارزه را میدهند.
واقعا کارشان شگفت‌انگیز است.
سئوال: شما در مقاله تان نوشتید که نقش ایرج مصداقی در این دادگاه بعنوان ریسمان نجات نوری است، چرا این تعبیر را بکار می برید و چه توضیحی دارید؟
حسین فارسی
باید از اول دادگاه حمید نوری نگاه کنیم. همه به یاد دارندکه حمید نوری تاکید می کرد که این داستان را او درست کرده. جای سئوال بودکه چرا اینقدر اسرار میکند که اسم ایرج مصداقی را بیاورد....

 

رویارویی مجاهدین و رژیم آخوندی در دادگاههای بلژیک و سوئد ـ ارتباط مستقیم ( قسمت ششم )

 

رویارویی مجاهدین و رژیم آخوندی در دادگاههای بلژیک و سوئد ـ ارتباط مستقیم (قسمت هفتم )

 

رویارویی مجاهدین و رژیم آخوندی در دادگاههای بلژیک و سوئد ـ ارتباط مستقیم (قسمت هشتم )

 

مطالب مرتبط

محمد محدثین: تردیدی نیست که اگر اسناد و مدارک مجاهدین و شهادتهای شاکیان و شاهدان این سازمان نبود دژخیم حمید نوری از محکومیت می‌گریخت

ارتباط مستقیم ـ بن بست رژیم آخوندی بر سر اتمی و مذاکرات وین ـ قسمت چهارم تا ششم