گزیده برنامه ارتباط مستقیم ـ افشای طرح و توطئه وزارت اطلاعات برای دربردن دژخیم قتل عام حمید نوری

 افشای طرح و توطئه وزارت اطلاعات برای دربردن دژخیم قتل عام حمید نوری ـ

گزیده برنامه ارتباط مستقیم ـ۲۲آذر۱۴۰۰

در هفته گذشته شاهد جریان دو دادگاه بودیم، دژخیمان و مزدوران رژیم آخوندی بطور همزمان در دو دادگاه در بلژیک و سوئد در حال محاکمه هستند.
در بلژیک همدستان تروریست اسدالله اسدی در دادگاه استیناف آنتورپ و در استکهلم دژخیم حمید نوری که از تابستان گذشته در حال محاکمه است.
آنچه تا بحال در این دادگاه ها مطرح شده گوشه ای از رویارویی چهل ساله رژیم آخوندی با مقاومت ایران را در همه پهنه ها نشان میدهد.
همچنین در این بین پرده های بیشتری از توطئه های وزارت اطلاعات علیه مجاهدین و مقاومت ایران کنار رفته و واقعیت این رویارویی را هر چه بیشتر نمایان کرده.
در برنامه این هفته نگاهی داریم به تحولات این دادگاه ها و آنچه که تاکنون گذشته .
و توطئه بدنام اطلاعات آخوندها علیه مجاهدین و مقاومت ایران را بررسی می کنیم. 

 

مطالب مرتبط

رویارویی مجاهدین و رژیم آخوندی در دادگاههای بلژیک و سوئد ـ ارتباط مستقیم( قسمت پنجم تا هشتم)

محمد محدثین: تردیدی نیست که اگر اسناد و مدارک مجاهدین و شهادتهای شاکیان و شاهدان این سازمان نبود دژخیم حمید نوری از محکومیت می‌گریخت