شورشگران پیروزی می‌سازند ـ آتش جواب آتش ـ نوید آزادی

نوید آزادی ـ شورشگران پیروزی می‌سازند ـ آتش جواب آتش ـ ۱دی۱۴۰۰

نگاهی به فعالیت‌های کانونهای شورشی

بله! میلیونها زن و مرد ایرانی در کنار شورشگران و قیام‌آفرینان در کمینند، ده برابر فعالتر در صحنه حضور دارند و اساس نظام را جارو می‌کنند.

یک جوان شورشی از رشت: مرگ بر خودت بیت سپاهات۴۳ سال خون ما را خوردی ولی دیگه تمام است دیگه قیام روزبه‌روز قوی‌تر و پرشورتر پر انرژی‌تر در راه است به پایان ۱۴۰۰ نمی‌رسی خامنه‌ای خونخوار

پس از فریاد سراسری معلمان، و قیام آب در اصفهان، زوزه‌های وحشت از تریبونهای خامنه‌ای بلند شد

اصفهان تنها نیست و تنها نمی‌ماند. تمام ایران با اصفهان است و دیکتاتوری آخوندی آب در هاون می‌کوبد.

شعار:

مرگ بر شاه و شیخ

مرگ بر خامنه‌ای

کانون شورشی آبادان: من یک شورشیم در دومین سالگرد آبان خونین۹۸ پیامم به خامنه‌ای و مزدوران نظامش اینه خامنه‌ای جنایت‌پیشه محاکمه و حسابرسی در پیشه ما کانون‌های شورشی کابوس تو و نظامت می شویم شورشگران پیروزی می‌سازند.

مطالب مرتبط

حمایت از خیزش معلمان زحمتکش میهن در شهرهای مختلف ـ نوید آزادی

به‌آتش کشیدن پایگاههای بسیج سرکوبگر و حوزه‌های جهل و جنایت و تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در شهرهای میهن