خبرنگار سیمای آزادی از تهران، تعرض خبرنگار ـ بازجویان به معلمین وپیام سخنگوی مجاهدین

خبرنگار سیمای آزادی از تهران ـ تعرض خبرنگار-بازجویان به معلمین ـ۲دی ۱۴۰۰

تعرض خبرنگار – بازجویان اطلاعاتی به معلمان با فریادهای «بی‌شرف، بی‌شرف» از سوی معلمان آزاده پس زده شد.

خبرنگار – بازجو صنعت رایج اطلاعات آخوندی علیه معلمان و جنبش مقاومت ایران است و امروز با فریادهای «بی‌شرف، بی‌شرف» در هم شکست و مأموران اطلاعات در پوشش خبرنگار ناگزیر از فرار شدند.

سخنگوی مجاهدین به جوانان شورشگر در سراسر کشور: خبرنگار ـ بازجویان اطلاعات باید با محکم‌ترین تو دهنی پس زده شوند. اسامی و مشخصات آنها را برای روز عدالت جمع‌آوری کنید.

مطالب مرتبط

تظاهرات معلمین در روز دوشنبه زمین را زیر پای عظما به لرزه در آورد ـ موشکاف

تعرض خبرنگار – بازجویان اطلاعاتی به معلمان با فریادهای «بی‌شرف، بی‌شرف» از سوی معلمان آزاده پس زده شد + سخنگوی مجاهدین