خیزش سراسری معلمان در بیش از ۱۰۰ شهر میهن ـ پنجشنبه ۲دی۱۴۰۰ ـ گزارشهای تکمیلی

گزارشهای تکمیلی ـخیزش سراسری معلمان دربیش از۱۰۰شهرمیهن ـ۳دی ۱۴۰۰

سلام و عرض ادب. عرض کنم خدمت شما که تهران بسیار عالی بود امروز. تحصن عالی بود از همان اول صبح چندین برابر متحصنان قبل که زیاد بود لباس‌شخصی و نیروی انتظامی و خانمهای چادری از قشر خاص جمع کرده بودند و همه را از مترو می‌امدیم بیرون متفرق می‌کردند ولی با مقاومت همکاران چهار گروه منسجم شدند راهپیمایی کردیم. شعار دادیم. همه کاری کردیم بعد هم در نهایت جمع شدیم دوباره به هم ملحق شدیم. هیچ چیز نتوانستند متفرقمان کنند. بسیار عالی. تهران بسیار عالی عمل کرد معلمان تهران بسیار عالی عمل کردند به نسبت همیشه. اینها آمدند مدیریت کنند تازه مدیریت از دستشان خارج شد. دوربین این‌قدر دست این لباس شخصیها و خانمها بود نیروها فیلم می‌گرفتند. کاشکی این پولها را خرج می‌کردند گوشی برای معلمان می‌خریدند. چقدر گوشیهای مجهز و دوربین یکی دو تا تصویر من گرفتم خیلی عالی بود. که گوشی از لباس شخصیها گرفتند بی‌شرف بی‌شرف گفتند همه شون فرار کردند خیلی عالی. هم راهپیمایی کردیم. هم تحصن. هم قطعنامه را خواندیم. می‌شود گفت که معلمان کشور بسیار با استراتژی عمل کردند برخلاف نیروهای امنیتی که با تمام تجهیزات آمده بودند و چندین برابر ما بودند. و بخشی از مردم هم به ما پیوستند. خیلی عالی بود.

شورش و قیام در دی‌ماه ۸۸ و ۹۶ و ۹۸

شورش ادامه دارد

تنها جواب شیخ آتش، آتش شعله برکَـش

مسعود رجوی-۴ آذر ۱۳۹۸

شورش ادامه دارد

تنها جواب شیخ آتش، آتش شعله برکَـش

استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی محک خورد

مردم و مقاومت ایران با بهای سنگین و خونین به جهشی عظیم و بازگشت‌ناپذیر دست یافتند

این بیمه‌نامه ما در تحولات آینده است

سلام بر شیراز پایتخت شورش

اکنون در میدان عمل همگان وضعیت رژیم و ضد رژیم را بچشم می‌بینند.

رژیم هر روز باید برای بقا و سرنگون نشدن خود شانس بیاورد و ساز و دهل بزند.

اما مردم و مقاومت ایران با بهای سنگین و خونین به جهشی عظیم و بازگشت‌ناپذیر دست یافتند. این بیمه‌نامه ما در تحولات آینده است.

استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی محک خورد. این استراتژی اکنون در سراسر میهن شعله افکنده است.

بار دیگر ثابت شد که این رژیم زبانی جز قهر و قدرت و قاطعیت نمی‌فهمد. باقی، فریب و فسانه است.

گفت آتش بی سبب نفروختم

دعوی بی معنی‌ات را سوختم

اکنون بگذارید رژیم و همدستان هر چه می‌خواهند مجاهدین و مقاومت ایران و جوانان شورشگر و اشرف‌نشان را به خشونت‌طلبی متهم کنند و روضهٴ «خشونت‌پرهیزی» بخوانند.

مطالب مرتبط

خبرنگار سیمای آزادی از تهران، تعرض خبرنگار ـ بازجویان به معلمین وپیام سخنگوی مجاهدین

تصاویری از خیزش سراسری معلمان در بیش از ۱۰۰شهر میهن