مردم آگاه دشمن دیکتاتور ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ مردم آگاه دشمن دیکتاتور ـ ۷دی۱۴۰۰

نگاهی به سخنان ولی‌فقیه ارتجاع

خامنه‌ای که دربارهٔ اوضاع بحرانزده رژیم از فوران خشم و خیزش کشاورزان و مردم اصفهان و اعتراضات معلمان و دیگر اقشار به ستوه آمده، تا بن‌بست اتمی و فضیحت مذاکرات وین، سکوت اختیار کرده است، در حرفهایش در جلسه‌یی در روز یکشنبه، به سوز و گداز از طرد و انزوای جهانی رژیم و افشای تروریسم حکومتی و گروگانگیری اکتفا کرد و با غیظ و دجالبازی گفت: جای ظالم و مظلوم را عوض می‌کنند و صدو هشتاد درجه خلاف واقع می‌گویند!

خامنه‌ای ۲۱ آذر ۱۴۰۰ گفت: شما اگر انقلاب را روایت نکنید دشمن روایت می‌کند شما اگر حادثه دفاع مقدس را روایت نکنید دشمن روایت می‌کند هر جور دلش می‌خواهد توجیه می‌کند دروغ میگه ۱۸۰درجه‌ گاهی خلاف واقع جای ظالم و مظلوم را عوض می‌کند! حادثه تسخیر لانه جاسوسی را روایت نکنید که متأسفانه نکردیم دشمن روایت می‌کند و کرده دشمن روایت کرده روایتهای دروغ این کاری ست که ما باید انجام بدهیم.

خامنه‌ای که مسؤل اصلی سیاست‌های ضدایرانی این رژیم سراپا فساد و چپاول و از جمله اولین مسئول تضییع و پایمال کردن حقوق پرستاران است، در یک فرار به جلو و اعتراف وقیحانه گفت: ۱۴سال است که حتی قانون همین رژیم هم در مورد حقوق آنها اجرا نشده است.

خامنه‌ای گفت: ‌به‌طور مشخص یکی از مطالبات اینها تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ست که البته این مطالبه اصلی ست تقریباً ۱۴سال این قانون بود بدون این‌که آئین‌نامه‌هایش تنظیم بشه تهیه بشه خب چرا؟ من اصرار دارم وزارت بهداشت همین مسأله تعرفه را در این دولت دنبال کند به‌طور جدی یکی درخواست مهم پرستاران است یک مطالبه واقعی ست امنیت شغلی هم یکی از مسایل گوناگون است با پرستار نگاه کارگر فصلی نداشته باشد! امروز بیاوریم فردا بگویم لازم نیست بروید بیرون.

مطالب مرتبط

حکومت فاسدان و قاچاقچیان حکومتی ـ قضاوت با شما

اعترافهای ناگزیر و فرار به جلو وقیحانه خامنه‌ای، مسئول اصلی ستم و پایمال کردن حقوق پرستاران ایران