سالگرد در هم شکستن ضرب الاجل مالکی و رژیم آخوندی توسط مجاهدان اشرفی در کارزار «درس ماندگار»

درس ماندگار ـ انتخاب جنگ صد برابر در نقشه‌ مسیر اشرف ـ ۹دی۱۴۰۰

 

سالگرد درهم شکستن مهمترین ضرب‌الاجل

مالکی و رژیم آخوندی توسط مجاهدان اشرفی

در کارزار «درس ماندگار»

مسعود رجوی -۱۰ دی۱۳۹۰ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۱)

سلام و تبریک

با صد درود به جنگ صد برابر و عزم حداکثر شما

دشمن ضدبشری و دست نشاندگانش و مزدورانش وقتی که درنوزده فروردین فراتر از همه حساب و کتابهای معمول مجاهدین با پوست و گوشت و استخوان، فقط با پوست و گوشت و استخوان حمله زرهی‌اش را متوقف کردند، ضرب‌الاجلی برای شما قرار داد تا پایان سال میلادی، که در آن روز اجل مجاهدین بسرآید و نیست و نابود و متلاشی و منهدم شوند...

مطالب مرتبط

مسعود رجوی ۱۰دی۱۳۹۰ـ سالگرد درهم شکستن ضرب ‌الاجل مالکی