فقر فزاینده در هزینه‌های بهداشت و درمان ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا چهارم

ساعت وصل ـ فقر فزاینده در هزینه‌های بهداشت و درمان ـ قسمت اول ـ ۱۰دی۱۴۰۰

میهمان برنامه: دکتر جلیل ارسی

رنجبر از کرمانشاه: رئیسی امروز گفت که دارو هست. بله هست برای خودشان هست. بله هست برای حاکمین است. برای وزرا و نمایندگان مجلس هست. برای رئیسان و مدیران کل است ولی برای مردم ندارند. برای مردمی که تا کمر در سطلهای آشغال هستند دارو ندارند.

من و خانواده‌ام گرفتار شده و در خانه بستری هستیم. به خدای احد قسم که بیش از ۲۵میلیون تومان من دارو خریده‌ام. چه کسی به من کمک کرده است؟ چه کسی به من چیزی داده است؟ همه‌اش دروغ می‌گویند. این کرونا هم یک نعمت بزرگی برای رژیم شده است. نعمت بزرگی که مردم نتوانند جمع شوند. 

اینها از تجمع مردم می‌ترسند. کرونا هم امری شده که این رژیم دوام داشته باشد. من از کرمانشاه مهد دلیران مزاحم شما می‌شوم. کردستان و ایلام زاگرس نشینانی که دارای آب و هوای ۴فصل و پتروشیمی و گاز و نفت و منابع طبیعی ولی در سطح کشور در فقر و بیکاری و خودکشی اول هستیم. 

چرا با اینهمه استعدادها استاندار ما باید یک پاسدار باشد؟ چرا کابینه همه‌اش از پاسداران شده است؟ چرا برنج و گوشت اینقدر گران باید باشد؟ ما دادمان را به که برسانیم؟ من حمایت خودم را از کانونهای شورشی اعلام می‌کنم. امیدوارم که ملت ایران خودشان را از دست این نظام برهانند. مرگ یک بار شیون یک بار.

چرا پدر من که کارگر شهرداری است شش ماه یکبار حقوق بگیرد. من از ملت کرد می‌خواهم که دست اتحاد بدهند و ننگ این آخوندهای را برای همیشه و یک بار از خاک ایران پاک کنند.

مهناز از تبریز: می‌خواهم از شما خواهش کنم که صدای مردم ایران باشید. در ایران هیچ نوع آزادی نیست و اگر هم کسی فریادی بزند او را خفه می‌کنند. فقر و بیکاری هم که در ایران بیداد می‌کند. مردم برای گذراندن زندگی و معیشت خودشان دست به هر کاری می‌زنند. کلیه فروشی می‌کنند. جدیدا هم خانمها دارند موهای سرشان را می‌فروشند.

کل مردهای ایرانی شرمنده زن و بچه‌هایشان هستند. در تهران فحشا خیلی زیاد شده و دختران بخاطر امرار معاش به تن فروشی روی آورده‌اند. اگر مریض باشی دارو و درمان که خیلی گران است. مردم مجبور هستند بخرند. صدای مردم ایران به جایی نمی‌رسد. اجاره خانه‌ها خیلی سنگین است. خرید یک خودرو برای جوانان یک آرزو شده است.

قبلا دلمان برای جوانان می‌سوخت ولی الان دلمان برای پیرمردان می‌سوزد که شرمنده زن و بچه‌هایشان هستند. خیلی متشکر می‌شوم اگر صدای ما را به گوش مردم برسانید. معیشت زندگی آنقدر گران است که کمر مردم خم شده است. مردم جدیدا در چادر زندگی می‌کنند. یک پرایدی که پارسال ۷۰ یا ۸۰ میلیون بود الان شده ۱۷۰ تا ۱۸۰میلیون. الان گرانی دارو هم آمده رویش. اگر مریض هم بشوی باید بگذاری بمیری.

ساعت وصل ـ بهداشت و درمان در شرایط بد اجتماعی این روزها به مشکلی برای مردم تبدیل شده ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ خامنه‌ای مردم را در برابر بیماری و مرگ بی‌دفاع گذاشته است ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ بحران دارو و درمان اکنون به نقطه مرگباری رسیده است ـ قسمت چهارم

سخنان هموطنان از داخل میهن

مطالب مرتبط

گسترش اعتراضات اقشار جامعه ـ ساعت وصل ـ قسمت اول تا سوم

رها کردن ملت بدون دارو و درمان، در کام مرگ