درگذشت آیت الله دکترعلی  گلزاده غفوری ـ روزها و یادها ـ هفته دوم دی

درگذشت آیت الله دکترعلی  گلزاده غفوری ـ روزها و یادها ـ هفته دوم دی۱۴۰۰

۱۲دی ماه ۱۳۸۸ درگذشت آیت الله دکتر علی گلزاده غفوری

آیت الله علی گلزاده غفوری پدرسه شهید مجاهد خلق کاظم و صادق، مریم است که هر سه توسط خمینی دژخیم به جرم عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران تیرباران شدند.

همچنین آقای گلزاده غفوری که درسال ۶۰ کاندیدای اولین دوره مجلس بود به علت حمایت از فرزندان مجاهدش از مجلس تصفیه شده آیت الله دکتر علی گلزده غفوری اسلام‌شناس حقوقدان و محققی برجسته با تالیفات و آثاری ارزشمندی همچون انفال یا ثروتهای عمومی بود که در روشن کردن افکار جوانان میهن مان در دهه ۵۰ نقش موثر داشت.

اما والاترین اثر این استاد ارجمند همانا صبر جمیل و پایداری و ایستادگی او در برابر رژیم ضدبشری و تقدیم جگرگوشگان شهیدش در راه آزادی ایران و تصویر نام اسلام از لوث استبداد دینی حاکم است.

دو پسر قهرمان او مجاهدان شهید کاظم و صادق گلزاده غفوری در زمره رشیدترین فرزندان ملت ایران هستند که در جهاد رهایبخش علیه رژیم خمینی جان فدای آرمان آزادی مردم ایران کردند.

استاد گلزاده غفوری به فاصله پانزده روز در مهر و آبان ۱۳۶۰ شاهد اعدام آنها به دست دژخیمان دیکتاتوری خمینی بود و پس از آن بر صبر واستقامت خود افزود.

کاندیداتوری مسعود رجوی در اولین انتخابات ریاست جمهوری 
سالروز شهادت جهان پهلوان تختی 

مطالب مرتبط 

ثقةالاسلام تبریزی، به‌دست مزدوران استعمار و استبداد به شهادت رسید

یاد قهرمان ملی، اسطوره مقاومت و پایداری، علی صارمی‌ گرامی باد