جشنهای سال نو میلادی روز شنبه در بسیاری از کشورهای دیگر جهان برگزار شد

جشنهای سال نو میلادی - سال۲۰۲۲ -که از روز جمعه از نیم‌کره شرقی جهان شروع شدـ ۱۱دی ۱۴۰۰

روز شنبه در بسیاری از کشورهای دیگر جهان برگزار شد.

مطالب مرتبط

جشنهای آغاز سال نو ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد

سال نو میلادی