کوتاه شدن فاصله قیام‌ها نشان ضعف و تزلزل خامنه‌ای ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ کوتاه شدن فاصله قیام‌ها نشان ضعف و تزلزل خامنه‌ای ـ ۱۳دی۱۴۰۰

نگاهی به تجمعات، تحصن و اعتراض اقشار مختلف مردم ایران

البته مشکل بزرگ‌ و اصلی علی خامنه‌ای در درون کوچه خیابانهای شهرهای ایران است! او که پس از ۴دهه غارت و چپاول و دزدی‌های بی‌سابقه، مابقی سرمایه‌های ملی و مردمی را به کوره‌ٔ سوداگری هسته‌یی ریخته، اکنون با نتایج جنایاتش روبه‌روست. هر روز گوشه‌یی از شهرهای میهن شاهد اعتراض و شورش مردم به جان آمده‌ای است که دیگر نان هم در سفره‌شان کمیاب شده، اما به جای «ترس» از «خشم» لبریز هستند.

این خشم و عصیان مردمی چنان پایه‌های قدرت پوشالی خامنه را به لرزش انداخته که خودش پیشاپیش از صدور فرمان سرکوب در هراس است؛ زیرا به‌خوبی می‌داند که هر حرکتی می‌تواند موج قیام مردمی را چنان آغاز کند که نظیرش را نه در ۹۸ و ۹۶ یا ۸۸، بلکه حتی در انقلاب ضدسلطنتی سال۵۷ هم ندیده است!

همین بحران اصلی ناشی از خفگی اقتصادی است که رسانه‌ها و مهره‌های رژیم را واداشته که به خامنه‌ای و تیم مذاکره‌کننده توصیه و سفارش کنند که باید پای توافق بروند و از خواسته‌های حداکثری کوتاه بیایند والا نظام با سونامی گرانی و تورمی مواجه خواهد شد که: «... چنین وضعیتی شباهت به یک بمب ساعت‌شمار دارد که در زیر پوست جامعه ما کار گذاشته شده است... دست‌کم گرفتن این خطر بالقوه و روزی که این بمب ساعتی منفجر شود، به‌قول خواجه شیراز دیگر نه از تاکشان خواهد ماند و نه از تاک نشان» 

مطالب مرتبط

دزدی‌های پنهان، غارتگران مشغول کارند ـ قضاوت با شما

خامنه‌ای روی صندلی سست، پشت میز لرزان!