بحران هسته‌ای رژیم و چشم‌انداز مذاکرات وین ـ ارتباط مستقیم ۱۲دی۱۴۰۰ ( قسمت چهارم تا ششم )

بحران هسته‌ای رژیم و چشم‌انداز مذاکرات وین ـ ارتباط مستقیم ۱۲دی۱۴۰۰ ـ قسمت چهارم

سئوال: (رویا از کانادا )
بعضی از افراد بی هزینه، می گویند که انقلاب درست نیست و مثلا انقلاب فرانسه پیامدهای بدی داشت و باید این حکومت خودبخود از بین برود به این افراد چطور باید پاسخ بدهیم؟
پرویز خزایی:
تاریخ قانونمند است و هیچ چیز خودبخود ایجاد نمیشود. اگر به تاریخ تمام این کشورها نگاه کنیم همه جنبش‌ها، مثلا ما خودمان داشتیم جنبش مشروطیت، مصدق عزیز، ولی هر کدام پروسه خودشان را رفتند انقلاب فرانسه یکجایی به بن‌بست رسید که هرج و مرج شد ولی روند، نقطه پیروزی انقلاب بود. در آمریکا هم همین اتفاق افتاد....

 

بحران هسته‌ای رژیم و چشم‌انداز مذاکرات وین ـ ارتباط مستقیم ۱۲دی۱۴۰۰ ـ قسمت پنجم

 

بحران هسته‌ای رژیم و چشم‌انداز مذاکرات وین ـ ارتباط مستقیم ۱۲دی۱۴۰۰ ـ قسمت ششم

مطالب مرتبط

ارتباط مستقیم ـ بن بست اتمی و بودجه انقباضی در شرایط بحران انقلابی ـ ۵دی۱۴۰۰ ـ قسمت چهارم تا ششم

جوزف لیبرمن: رژیم ایران از بزرگترین چالشها در سال ۲۰۲۲ برای آمریکاست