آفت ولایت فقیه در محصولات کشاورزی ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ آفت ولایت فقیه در محصولات کشاورزی ـ ۱۶دی۱۴۰۰

نگاهی به برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از کشورهای مختلف

باغ میوه مسئولان! عنوان مطلبی در روزنامه حکومتی آفتاب یزد است که در مورد برگشت محصولات کشاورزی از برخی از کشورها به‌دلیل سموم، درخطاب به مافیای حکومتی می‌نویسد: آیا می‌توان نتیجه گرفت که پس مردم ایران هم مدام در حال استفاده از چنین محصولات خطرناکی هستند؟

آفتاب یزد با اشاره به بیان این‌که این موضوع «مستقیماً با مسأله مرگ و زندگی مردم مرتبط است» به بی‌خیالی سردمداران حکومتی در قبال سلامت مردم اعتراف می‌کند و در ادامه نوشت:... محصولات کشاورزی به‌دلیل وجود سم خطرناک و مضر برگشت می‌خورند، آیا می‌توان نتیجه گرفت که پس مردم ایران هم مدام در حال استفاده از چنین محصولات خطرناکی هستند؟

به نظر باید چندین بار این پرسش بسیار مهم را مرور و تکرار کرد. هر چند طی چند روز گذشته برخی توجیهات در مورد این رویداد از سوی برخی رسانه‌های خودفروخته و مسئولان «نامسئول» بیان شده اما واقعیت آن است که این مورد به‌خصوص مستقیماً با مسأله مرگ و زندگی مردم مرتبط است.

بهر حال همگان می‌دانیم شرایط اقتصادی و تورم به‌نحوی است که هر روز که برای خرید به سوپرمارکت می‌رویم افزایش قیمتها را تجربه می‌کنیم و محال است شاهد ثباتی باشیم. اکنون با توجه به اخبار فوق، بسیار وحشتناک است که این‌قدر برای خرید میوه هزینه شود و در نهایت هم به جای میوه، سم وارد بدنمان کرده و تصور کنیم که سودی و نفعی برای سلامتی‌مان برده‌ایم! این بی‌خیالی مسئولان این ظن را به‌وجود آورده که نکند برای آقایان از باغ‌های خاصی میوه می‌آورند!

مطالب مرتبط

رئیسی وعده‌های غیرعملی نمی‌دهد! ـ قضاوت با شما

آیا میوه‌های صادراتی برگشت‌خورده آلوده به سموم، در اختیار مردم قرار میگیرند؟