آکسیون اشرف نشانان در استکهلم ـ همزمان با برگزاری دادگاه دژخیم حمید نوری

همزمان با برگزاری دادگاه دژخیم حمید نوری ـ تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در استکهلم ـ ۲۲دی۱۴۰۰

روز سه‌شنبه ۲۱دی ماه همزمان با آغاز محاکمه دژخیم حمید نوری در سال جدید میلادی، هم‌میهنان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در هوای بسیار سرد سوئد یک آکسیون اعتراضی برپا کردند.

ایرانیان آزاده در این آکسیون با دست گرفتن تصاویر شهدای قتل‌عام سال۶۷ شعارهای مختلفی در حمایت از جنبش دادخواهی و محاکمه آخوند جنایتکار رئیسی سردادند.

محاکمهٔ یک دژخیم وقیح در دادگاه سوئد، نگاهها را متوجه قتل‌عام۶۷ و نسلی کرده است که سوژهٔ این قتل‌عام بوده‌اند. این موضوع هم‌چنان بازتاب دارد و تأثیرات آن را در داخل رژیم نیز می‌توان مشاهده کرد.

در این دادگاه با آن‌که یک کارچرخان مرگ محاکمه می‌شد اما اگر نیک بنگریم، تمامیت نظام قتل‌عام در معرض حسابرسی بود. فراتر از محاکمهٔ یک دست آغشته به خون، سران این رژیم از خامنه‌ای گرفته تا رئیسی، اژه‌ای و قالیباف به محاکمه کشیده شدند.

در روند این دادگاه، حکم جنایتکارانهٔ خمینی بار دیگر به چالش کشیده شد و هموطنان ما و نیز جهانیان دیدند که چگونه زندگی و سرنوشت ۳۰هزار زندانی سر موضع با یک حکم نیم‌صفحه‌یی رقم زده شده است. گواهی تکان‌دهندهٔ شاهدان، آکسیونهای دادخواهی در مقابل دادگاه و بازسازی راهرو و اتاق و هیأت مرگ در اشرف۳ و انعکاس آن در خبرگزاریها داستان قتل‌عام۶۷ را به سلاحی سهمگین تبدیل کرد و در دستان کانون‌های شورشی قرار داد تا با آن سیلی‌های آتشین بر بناگوش استبداد دینی بنوازند و برق از چشمانش بپرانند.

مطالب مرتبط

همراهی و حمایت یاران شورشگر از بستگان قربانیان هواپیمای اوکراینی

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در استکهلم با شروع دور جدید محاکمه دژخیم حمید نوری