دادگاه حمید نوری ـ ادای شهادت آذرنوش همتی الیزه یی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی در گوهردشت

محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در سوئد ـ ادای شهادت آذرنوش همتی الیزه‌یی از شاهدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در گوهردشت ـ چهار‌شنبه ۲۲دی ۱۴۰۰

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در سوئد

فراخوان به محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و اژه‌ای به جرم نسل‌کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت

روز چهارشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ جلسه محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در دادگاه سوئد ادامه یافت.

همزمان با این جلسه اشرف‌نشانها و بستگان شهیدان، در مقابل دادگاه سوئد دست به تظاهرات زدند و خواستار محاکمه دژخیمان رژیم به‌ویژه خلیفه ارتجاع خامنه‌ای و آخوند جلاد ابراهیم رئیسی شدند.

در جلسه دادگاه استکهلم در روز چهارشنبه آذرنوش همتی از سازمان پیکار و از شاهدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت به ادای شهادت پرداخت. وی به مدت ۸سال در زندانهای رژیم آخوندی به‌سر برده است.

 

مطالب مرتبط

دادگاه حمید نوری ـ ادای شهادت ابوالقاسم سلیمان پور از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی در گوهردشت

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در استکهلم با شروع دور جدید محاکمه دژخیم حمید نوری